Delen via


Takenlijsten maken en taken toevoegen

In dit artikel wordt beschreven hoe u takenlijsten maakt en hieraan taken toewijst in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Een taak definieert een specifiek werkstuk of een actie die door iemand moet worden voltooid op of voor een bepaalde vervaldatum. In Dynamics 365 Commerce kan een taak gedetailleerde instructies en informatie over een contactpersoon bevatten. Het kan ook koppelingen bevatten naar bewerkingen in de back-office, bewerkingen op het verkooppunt (POS) of sitepagina's, om de productiviteit te helpen verbeteren en de context te bieden die de eigenaar van de taak nodig heeft om de taak efficiënt te kunnen uitvoeren.

Een takenlijst is een verzameling taken die moeten worden voltooid als onderdeel van een bedrijfsproces. Er kan bijvoorbeeld een takenlijst zijn die moet worden voltooid door een nieuwe werknemer tijdens de onboarding, een takenlijst voor kassiers die in de avonddienst werken of een takenlijst die moet worden voltooid om de winkel voor te bereiden op de komende feestdagen. In Commerce kan elke takenlijst met een doeldatum worden toegewezen aan een willekeurig aantal winkels of werknemers en worden geconfigureerd voor herhaaldelijke uitvoering.

Zowel managers als werknemers kunnen takenlijsten maken in Commerce Back Office en deze vervolgens toewijzen aan een set winkels.

Een takenlijst maken

Voordat u een taaklijst gaat maken, moet u eerst de configuraties in het artikel Taakbeheer configureren voltooien. Volg deze stappen om een takenlijst te maken.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Taakbeheer > Taakbeheer beheren.
 2. Selecteer Nieuw en voer vervolgens waarden in de velden Naam, Beschrijving en Eigenaar in.
 3. Selecteer Opslaan.

Taken toevoegen aan een takenlijst

Volg deze stappen om taken toe te voegen aan een takenlijst.

 1. Selecteer Nieuw op het sneltabblad Taken van een bestaande takenlijst om een taak toe te voegen.
 2. Voer in het dialoogvenster Een nieuwe taak maken, in het veld Naam een naam in voor de taak.
 3. Voer in het veld Verschuiving van vervaldatum vanaf doeldatum een positief of negatief geheel getal in. Voer bijvoorbeeld -2 in als de taak twee dagen vóór de vervaldatum van de takenlijst moet zijn voltooid.
 4. Voer in het veld Notities gedetailleerde instructies in.
 5. Voer in het veld Contactpersoon de naam in van een deskundige die contact kan opnemen met de eigenaar van de taak als deze hulp nodig heeft.
 6. Voer in het veld Taakkoppeling een koppeling in op basis van de aard van de taak.

Tip

Hoewel u het veld Toegewezen aan kunt gebruiken om taken aan iemand toe te wijzen terwijl u een takenlijst maakt, is het raadzaam om geen taken toe te wijzen tijdens het maken van een takenlijst. Wijs in plaats daarvan de taken toe nadat de lijst is geconcretiseerd voor afzonderlijke winkels.

Met Commerce kunt u taken koppelen aan specifieke POS-bewerkingen, zoals het uitvoeren van een verkooprapport, het weergeven van een online trainingsvideo voor de introductie van nieuwe werknemers of het uitvoeren van een bewerking in de back-office. Met deze functie krijgen de eigenaars van taken de gegevens die ze nodig hebben om een taak efficiënt uit te voeren.

Voer de volgende stappen uit om taakkoppelingen toe te voegen tijdens het maken van een taak.

 1. Selecteer Bewerken op het sneltabblad Taken van een bestaande takenlijst.

 2. Selecteer in het veld Taakkoppeling van het dialoogvenster Taak bewerken een of meer van de volgende opties:

  • Selecteer Menuopdracht om een bewerking in de back-office te configureren, zoals 'Productenkits'.
  • Selecteer POS-bewerking om een POS-bewerking te configureren, zoals 'Verkooprapporten'.
  • Selecteer URL om een absolute URL te configureren.

In de volgende afbeelding ziet u de selectie van taakkoppelingen in het dialoogvenster Taak bewerken.

Taakkoppelingen selecteren in het dialoogvenster Taak bewerken.

Een POS-bewerking zo configureren dat deze aan een taak kan worden gekoppeld

Ga als volgt te werk om een POS-bewerking zodanig te configureren dat deze aan een taak kan worden gekoppeld.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Afzetkanaalinstellingen > POS-instellingen > POS > POS-bewerkingen.
 2. Selecteer Bewerken, zoek de POS-bewerking en schakel vervolgens het selectievakje Taakbeheer inschakelen in.

Aanvullende resources

Overzicht van taakbeheer

Taakbeheer configureren

Takenlijsten toewijzen aan winkels of werknemers

Taakbeheer in POS