Share via


Grootboek

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Met Grootboek kunt u de financiële records van de rechtspersoon definiëren en beheren. Het grootboek is een register met debet- en creditposten. Deze posten worden geclassificeerd met behulp van de rekeningen in een rekeningschema.

U kunt bedragen toewijzen aan (of verdelen over) een of meer rekeningen of combinaties van rekeningen en dimensies op basis van toewijzingsregels. Er zijn twee typen toewijzingen: vaste en variabele. U kunt ook transacties tussen grootboekrekeningen vereffenen en valutabedragen herwaarderen. Aan het einde van een boekjaar moet u afsluittransacties genereren en de rekeningen voorbereiden op het nieuwe boekjaar.

Met de consolidatiefunctionaliteit kunt u de financiële resultaten van verschillende dochtermaatschappijen samenvoegen tot de resultaten voor één geconsolideerde organisatie. De dochtermaatschappijen kunnen zich in dezelfde Microsoft Dynamics AX-database of in afzonderlijke databases bevinden.

Met de functies voor cashflowprognoses en valutabehoeften kunt u de toekomstige behoefte aan contanten van de rechtspersoon ramen. Vervolgens kunt u prognoses van de cashflow berekenen, weergeven en afdrukken. U kunt ook valutabehoeften berekenen en weergeven.

Bedrijfsprocessen

General ledger Business Process

Grootboek in één oogopslag

Belangrijke taken

Primaire formulieren

Veelgebruikte rapporten

Transacties journaliseren

Grootboekparameters (formulier)

Journaallijstrapport (LedgerJournal)

Een on line consolidatie uitvoeren

Hoofdrekeningen - rekeningschema's (formulier)

Grootboektransactielijstrapport (LedgerTransListAccount)

Het grootboek aan het einde van de maand afsluiten

Journaalkoptekst (formulier)

Trial balance report (LedgerTrialBalance)

Perioden afsluiten in het grootboek

Rekeningstructuren configureren (formulier)

Btw-betaling (klasseformulier)

Integratie van Grootboek

Grootboek kan worden geïntegreerd met de volgende modules en Microsoft-producten:

Zie ook

Grootboek instellen en beheren

Werken met Grootboek

Microsoft Dynamics AX-rapporten