Projectbeheer en boekhouding

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Met Projectbeheer en boekhouding kunt u projecten voor uw organisatie plannen, maken, beheren, controleren en voltooien. Klantgerichte projecten kunnen worden ingesteld op basis van tijd en materiaal of vaste prijzen. Met deze module kunt u ook kosten voor interne projecten en investeringsprojecten beheren.

U kunt projectoffertes maken die kunnen worden omgezet in projecten. U kunt projectcontracten maken met een of meer financieringsbronnen die worden gefactureerd voor projectkosten en bijzondere kosten. Financieringsbronnen kunnen klanten, interne organisaties en subsidies zijn. Aan een projectcontract kunnen een of meer projecten worden toegewezen. Elk project dat u maakt, kan een of meer subprojecten en activiteiten bevatten, die de projectwerkstructuur vormen.

U kunt de module Projectbeheer en boekhouding integreren met Microsoft Project Server, zodat u projecten flexibel kunt plannen.

U kunt projectbudgetten maken en controleren om de kosten te beheren. Werknemers en contractanten kunnen projecturenstaten en -onkostennota's invoeren om projectgerelateerde uren en onkosten te registreren.

U kunt projecten voor dienstverlening maken die hoofdzakelijk uit diensten voor werknemers bestaan. Hiervoor kunt u gebruikmaken van functies zoals contractbeheer, offertes, budgettering, projectbeleid, projectparameters en categorieën.

U kunt kenmerken voor projectvaardigheden en -ervaring aan werknemers toewijzen. U kunt ook zoeken naar werknemers en werknemers toewijzen aan een project op basis van de vaardigheden en beschikbaarheid van de werknemers of op basis van de vereisten voor een project.

U kunt indirecte kosten in kaart brengen, berekeningen voor indirecte kostenbedragen definiëren en indirecte kosten toewijzen aan een project. Indirecte kosten worden berekend op basis van de werknemersuren die zijn toegevoegd aan een project.

U kunt gefactureerde bedragen registreren die door de klant worden bewaard totdat de voortgang van een project een afgesproken fase bereikt. U kunt ook een percentage van leveranciersfacturen bewaren totdat u de kwaliteit bevestigt van het werk door een leverancier die een toeleverancier van een project is, of tot u een betaling ontvangt van een klant of een andere financieringsbron.

U kunt factureringsregels instellen die de voortgang van een project bijhouden en instellen en wanneer en hoe de bedragen van de klantfactuur worden berekend voor voorschotten, projectmijlpalen, afgewerkte eenheden, bedragen weerhouden door klanten en administratieve kosten.

Projectmanagers kunnen rapporten met projectdetails weergeven en de financiële gegevens van een project vanuit verschillende gezichtspunten analyseren.

Bedrijfsprocessen

Project business process flow diagram

Projectbeheer en boekhouding in één oogopslag

Belangrijke taken

Primaire formulieren

Veelgebruikte rapporten

Een projectcontract maken

Parameters voor projectbeheer en boekhouding (formulier)

Project cash flow report (ProjCashFlowProject)

Een project maken

Projectofferte (formulier)

Project profit and loss report (ProjProfitLossProj)

Een projectofferte maken

Ramingsprojecten (formulier)

Project WIP report (ProjWIPProj)

Projectprognoses beheren

Projectcontracten (formulier)

Category hour utilization - billable rate report (ProjBillUtilCategory)

Een oorspronkelijk projectbudget maken en indienen

Projecten (formulier)

Worker hour utilization - billable rate report (ProjBillUtilEmpl)

Factuurvoorstellen maken en boeken

Factuurvoorstel maken (klasseformulier)

Factuurvoorstellen (formulier)

Integratie van Projectbeheer en boekhouding

Projectbeheer en boekhouding kan worden geïntegreerd met de volgende modules en Microsoft-programma's:

Zie ook

Projectbeheer en boekhouding instellen en beheren

Werken met projectbeheer en boekhouding

Microsoft Dynamics AX-rapporten