Delen via


Een bankrekening afstemmen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Wanneer een bankafschrift ontvangt, moet u de banktransacties van de rechtspersoon afstemmen met de transacties op het bankafschrift.

U kunt een bankrekeningoverzicht niet afstemmen op een bankrekening als een van de cheque- of depositostrookbetalingen die op het overzicht worden vermeld, momenteel de status Annuleren in behandeling heeft. Nadat een controleur de omkering van een cheque of de annulering van een depositostrookbetaling heeft geboekt of afgewezen, is de status niet meer Annuleren in behandeling en kunt u de bankrekening afstemmen. Zie Een geboekte cheque omkeren of Depositostrookbetaling annuleren voor meer informatie.

 1. Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen. Dubbelklik op de bankrekening om af te stemmen met het bankafschrift.

 2. Klik in het actievenster op Rekeningafstemming en voer de nodige informatie in.

  U moet de informatie invoeren in de velden Datum van bankafschrift en Bankafschrift. In het derde veld, Eindsaldo, geeft u het saldo op van de bankrekening zoals dit wordt vermeld op het afschrift. Zie Bankafschrift (formulier) voor meer informatie.

 3. Klik op Transacties als u het formulier Rekeningafstemming wilt openen. In het bovenste deelvenster kunt u alle bankrekeningtransacties weergeven die nog niet zijn afgestemd op het bankrekeningoverzicht.

  Notitie

  Als u een transactieoverzicht wilt blijven weergeven terwijl u doorgaat, verkleint of vergroot u de weergave van de rekeningtransacties door de waarde in de vervolgkeuzelijst Transacties weergeven te wijzigen.

 4. Voor elke transactie die wordt opgenomen in het bankrekeningoverzicht schakelt u het selectievakje Verrekend in, als het bedrag in Microsoft Dynamics AX tenminste overeenkomt met het bedrag op het bankrekeningoverzicht. U kunt ook de waarde opgeven of wijzigen in het veld Banktransactietype. Deze veldwaarde is belangrijk voor de banktransactiestatistieken en voor een aantal rapporten.

  Notitie

  Schakel het selectievakje Verrekend niet in voor transacties die niet worden vermeld op het bankrekeningoverzicht. Deze transacties verdwijnen pas uit dit formulier als ze zijn afgestemd op een toekomstig bankrekeningoverzicht.

  Het selectievakje Verrekend is niet beschikbaar als de transactie de status Annuleren in behandeling heeft. Transacties kunnen deze status krijgen als Microsoft Dynamics AX zo is ingesteld dat omkeringen of annuleringen ter controle moeten worden verzonden voordat deze worden geboekt. Nadat een controleur de omkering of annulering heeft geboekt of afgewezen, is de status niet meer Annuleren in behandeling en kunt u de bankrekening afstemmen met het afschrift. Zie Evaluatieproces voor omkeringen en annuleringen instellen voor meer informatie.

  Om het selectievakje Verrekend in te schaken voor een interval van controles die allen worden weergegeven op het bankafschrift, klikt u op Cheque-interval markeren en geeft u het interval op.

 5. Als het bedrag voor een bankrekeningtransactie niet overeenkomt met het bedrag van de transactie op het bankafschrift, voert u het bedrag van de correctie in het veld Correctiebedrag in en voert u een hoofdtegenrekening in voor het correctiebedrag in het veld Hoofdrekening en voert u vervolgens verklarende informatie in het veld Omschrijving in.

  Notitie

  Als de boekperiode van de te corrigeren transactie is afgesloten, kunt u het veld Correctiebedrag niet gebruiken. In plaats daarvan maakt u een regel met een transactiedatum die in een open boekperiode valt voor de correctie. In dit geval moet u de financiƫle dimensies toevoegen die zijn gebruikt op de oorspronkelijke transactie evenals de hoofdtegenrekening en de beschrijving.

 6. Maak transacties voor invoer, zoals kosten en rente, die op het bankrekeningoverzicht worden vermeld maar niet zijn vastgelegd in Microsoft Dynamics AX. Voer de hoofdtegenrekening, beschrijving en bijhorende financiƫle dimensies in.

 7. Aangezien de transacties op het bankrekeningoverzicht zijn gemarkeerd als Verrekend gaat het bedrag in het veld Niet-afgestemd dat continu wordt herberekend terwijl u wijzigingen aanbrengt, in de richting van nul. Wanneer deze waarde gelijk is aan nul, klikt u op Rekening afstemmen om de afstemming en de transacties en correcties die u hebt gemaakt, te boeken.

  Nadat de afstemming is geboekt, kunnen de transacties die zijn meegenomen niet meer worden gewijzigd of gecorrigeerd, en worden ze niet meer weergegeven in toekomstige rekeningafstemmingen.

 8. Gebruik het rapport Niet-afgestemde banktransacties om banktransacties die nog niet zijn vereffend, weer te geven. Om het bankafschrift voor een bankrekening weer te geven, gebruikt u het rapport Bankafschrift.

Zie ook

Rekeningafstemming (formulier)

Depositostrookbetaling annuleren

Een geboekte cheque omkeren