Servicebeheer

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Met Servicebeheer kunt u serviceovereenkomsten en serviceabonnementen vastleggen, serviceorders en vragen van klanten afhandelen en de levering van services aan klanten beheren en analyseren. Met serviceovereenkomsten kunt u de resources opgeven die bij een standaardonderhoudsbezoek worden gebruikt. Daarnaast kunt u serviceovereenkomsten gebruiken om te bekijken hoe deze resources worden gefactureerd aan de klant. Een serviceovereenkomst kan ook een serviceovereenkomst bevatten waarmee standaardreactietijden worden opgegeven en die functies bevat voor het vastleggen van de werkelijke tijd.

U kunt serviceorders maken om informatie over geplande en ongeplande bezoeken door een onderhoudsmonteur aan een klant te beheren. Serviceorders bevatten onder andere de volgende informatie:

  1. Het aantal uren werk dat de onderhoudsmonteur uitvoert

  2. Het type onderhoud of reparatie

  3. Het artikel dat moet worden gerepareerd, inclusief details over de symptomen en de diagnose

  4. Onkosten en bijzondere kosten die zijn gerelateerd aan het onderhoud of de reparatie

Klanten kunnen serviceaanvragen indienen via internet met Enterprise Portal. U kunt deze aanvragen ontvangen, verwerken en verzenden. Wanneer u een serviceorder hebt gemaakt, kunt u servicefasen gebruiken om de voortgang te controleren en kunt u regels opgeven waarmee wordt bepaald welke acties zijn ingeschakeld in elke fase. Wanneer een serviceorder is voltooid, kunt u afmelden op de order om te bevestigen dat deze is voltooid. Vervolgens kunt u de order boeken om het factureringsproces te starten.

Met de rapportagefunctie kunt u serviceordermarges en abonnementstransacties controleren en werkomschrijvingen en -ontvangsten afdrukken.

Bedrijfsprocessen

In het volgende diagram worden de bedrijfsprocessen op hoog niveau voor Servicebeheer aangegeven en wordt weergegeven waar de serviceprocessen zijn geïntegreerd met andere modules in Microsoft Dynamics AX.

Service management business process diagram

Hh208509.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifServicebeheer in één oogopslag

Belangrijke taken

Primaire formulieren

Veelgebruikte rapporten

Serviceovereenkomsten uitvoeren - Overzicht

Serviceovereenkomsten (formulier)

Marge van serviceorder

Vragen van klanten afhandelen - Overzicht

Serviceorders (formulier)

Werkomschrijving

Verzendbord (formulier)

Transactie - abonnement

Abonnementskostentransacties

Hh208509.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifIntegratie van Servicebeheer

Servicebeheer kan worden geïntegreerd met de volgende modules in Microsoft Dynamics AX: