Rapport Virtuele afspraken van de Microsoft Teams EHR-connector

De Microsoft Teams EHR-connector (Electronic Health Record) Virtuele afspraken rapport in het Microsoft Teams-beheercentrum biedt u een snelle en eenvoudige manier om het gebruik van met Teams EHR geïntegreerde virtuele afspraken in uw organisatie te bekijken.

Als u het rapport wilt weergeven, moet u een globale beheerder, Teams-beheerder, globale lezer of rapportlezer zijn.

Het rapport bekijken

Er zijn twee manieren om het rapport te openen en weer te geven in het Teams-beheercentrum.

De Virtuele afspraken-kaart van de EHR-connector

Ga in het dashboard van het Microsoft Teams-beheercentrum naar de EHR-connector Virtuele afspraken kaart.

Hier krijgt u in één oogopslag een overzicht van de in Teams EHR geïntegreerde activiteiten voor virtuele afspraken per maand, inclusief voltooide afspraken, resterende toewijzing en of u de maandelijkse limiet hebt overschreden (afhankelijk van de licentie die u hebt).

Schermopname van de gebruikskaart van de EHR-connector in het dashboard van het Teams-beheercentrum.

Kies Details weergeven om het rapport weer te geven. Als u meer licenties wilt kopen, kiest u Meer kopen.

Het rapport Virtuele afspraken van de Teams EHR-connector

 1. Ga in de linkernavigatiebalk van het Teams-beheercentrum naar Analyserapporten &>Gebruiksrapporten.

 2. Kies op het tabblad Rapporten weergeven de optie Virtuele afspraken van EHR-connector en een datumbereik. Selecteer vervolgens Rapport uitvoeren.

  Schermopname van het rapport Virtuele afspraken van de Teams EHR-connector in het Teams-beheercentrum.

Het rapport interpreteren

Bijschrift Omschrijving
1 Elk rapport bevat de datum waarop het rapport is gegenereerd en het datumbereik dat u hebt gekozen.
2 De tabel geeft u gedetailleerde informatie over elke afspraak die heeft plaatsgevonden tijdens het geselecteerde datumbereik. Houd er rekening mee dat u geen gegevens ziet voor afspraken waaraan geen personeelslid of patiënt heeft deelneemt.
 • Begintijd (UTC) is de datum en tijd waarop zowel een personeelslid als een deelnemer aan de afspraak deelneemt.
 • Duur is het tijdsverschil tussen de begintijd en wanneer de laatste persoon de afspraak verlaat.
 • Primair is de naam van de organisator van de bijeenkomst.
 • E-mailadres van primaire persoon is het e-mailadres van de organisator van de bijeenkomst.
 • Afdeling is de afdelingsinformatie voor de afspraak. Als de informatie niet correct wordt weergegeven, neemt u contact op met het EHR-ondersteuningsteam. Voor integratie met Epic moet u ervoor zorgen dat &departmentId=%PERFDEPID;;; ; ;;NONE;% deel uitmaakt van de integratierecord van de provider.
 • Deelnemers is het totale aantal personeelsleden en deelnemers aan de afspraak.
 • Binnen de limiet geeft aan of de afspraak binnen de toewijzingslimiet valt.
 • Afspraak-id (binnenkort beschikbaar) is de afspraak-id van het EHR-systeem. Voor epic-geïntegreerde afspraken verwijst de id naar het CSN-nummer van de afspraak.
3 U kunt het rapport exporteren naar een CSV-bestand voor offlineanalyse. Selecteer Exporteren naar Excel om het rapport te downloaden.
4 Selecteer Filter om de weergave rapportdetails te filteren.
5 Selecteer Volledig scherm om het rapport in de modus Volledig scherm weer te geven.
6 Selecteer Kolommen bewerken om kolommen in de tabel toe te voegen of te verwijderen

Opmerking

Zie Virtuele afspraken gebruiksrapport voor meer analyses van met Teams EHR geïntegreerde virtuele afspraken. Met het Virtuele afspraken gebruiksrapport kunt u belangrijke metrische gegevens bekijken, zoals het totale aantal afspraken, de wachttijd in de lobby, de duur van de afspraak en geen shows. Gebruik deze informatie om inzicht te krijgen in gebruikstrends om u te helpen Virtuele afspraken te optimaliseren voor betere bedrijfsresultaten.