Delen via


Overzicht van Microsoft Copilot Studio

Belangrijk

Power Virtual Agents-mogelijkheden en -functies maken nu deel uit van Microsoft Copilot Studio na aanzienlijke investeringen in generatieve AI en verbeterde integraties binnen Microsoft Copilot.

Sommige artikelen en schermopnamen verwijzen mogelijk naar Power Virtual Agents terwijl we de documentatie en trainingsinhoud bijwerken.

Microsoft Copilot Studio is een grafische low-code tool voor het maken en onderhouden van copilots.

Een copilot is een met AI mogelijk gemaakte gespreksinterface gebaseerd op grote taalmodellen (LLM's) en aanvullende kennisbronnen. Het is een krachtige AI-assistent die een verscheidenheid aan verzoeken kan verwerken, van het geven van eenvoudige antwoorden op veelgestelde vragen tot het oplossen van problemen waarvoor complexe gesprekken nodig zijn.

Copilots kunnen met klanten en medewerkers communiceren in meerdere talen op websites, mobiele apps, Facebook, Microsoft Teams of een kanaal dat wordt ondersteund door Azure Bot Service.

U kunt copilots gemakkelijk maken in Copilot Studio zonder dat er datawetenschappers of ontwikkelaars nodig zijn. Enkele manieren waarop u copilots kunt gebruiken zijn:

  • Verkoophulp en ondersteuningsproblemen.
  • Openingstijden en winkelinformatie.
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden gezondheidszorg en vakantie.
  • Registratie van informatie over volksgezondheid.
  • Veelgestelde vragen van medewerkers voor bedrijven.

Copilot Studio is beschikbaar als een zelfstandige web-app en als een afzonderlijke app binnen Teams. De twee versies hebben grotendeels dezelfde functionaliteit. Er kunnen echter verschillende redenen zijn om de ene versie of de andere te kiezen, afhankelijk van de manieren waarop u Copilot Studio wilt gebruiken.

Copilot Studio-versie Gebruiksgevallen Meer informatie
Web-app op https://copilotstudio.microsoft.com - U bent een IT-beheerder die copilots voor klanten wil maken.
- U bent bekend met copilot-services en wilt Copilot Studio uitproberen of testen.
- U bent een copilot-gebruiker die geavanceerde copilot-concepten wilt verkennen, zoals entiteiten en variabelen, en u wilt complexe copilots maken.
De Copilot Studio-demo verkennen
Teams-app - U bent een medewerker of lid van een organisatie die copilots wil gebruiken om veelgestelde vragen van medewerkers te beantwoorden.
- U wilt geavanceerde concepten gebruiken, zoals entiteiten en variabelen, en u hebt een intern beschikbare copilot in Teams.
- U wilt in de kortst mogelijke tijd een copilot maken en distribueren.
De Microsoft Copilot Studio-app openen of toevoegen in Teams

Belangrijke informatie

Belangrijk

Microsoft Copilot Studio (1) is niet bedoeld of beschikbaar gemaakt als medisch hulpmiddel voor de diagnose van ziekten of andere aandoeningen of voor de genezing, verlichting, behandeling of preventie van ziekten en dient niet anderszins te worden gebruikt als onderdeel van een klinisch aanbod of product en er wordt geen licentie of recht verleend om Microsoft Copilot Studio te gebruiken voor dergelijke doeleinden, (2) is niet ontworpen of bedoeld als vervanging van advies, diagnose, behandeling of oordeel op professioneel medisch niveau en moet niet worden gebruikt als vervanging voor of ter vervanging van advies, diagnose, behandeling of oordeel op professioneel medisch niveau, en (3) mag niet worden gebruikt voor noodsituaties en ondersteunt geen noodoproepen. Elke copilot die u met Microsoft Copilot Studio maakt, is uw eigen product of service, afzonderlijk en los van Microsoft Copilot Studio. U bent als enige verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van uw copilot (inclusief de opname ervan in enig product of enige service bedoeld voor medisch of klinisch gebruik) en voor het expliciet voorzien van eindgebruikers van passende waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot het gebruik van uw copilot. U bent als enige verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of overlijden dat kan optreden als gevolg van uw copilotof uw gebruik van Microsoft Microsoft Copilot Studio in verband met uw copilot, inclusief (zonder beperking) dergelijk letsel aan eindgebruikers.