Wat is een on-premises gegevensgateway?

Notitie

We hebben de documenten over de on-premises gegevensgateway gesplitst in inhoud die specifiek is voor Power BI en algemene inhoud die van toepassing is op alle services die door de gateway worden ondersteund. U bevindt zich momenteel in de Power BI-inhoud. Scroll naar de onderkant van dit artikel om feedback te geven op dit artikel of op de algehele gatewaydocumentenervaring.

De on-premises gegevensgateway fungeert als een brug om snelle en veilige gegevensoverdracht mogelijk te maken tussen on-premises gegevens (gegevens die zich niet in de cloud bevinden) en verschillende Microsoft-cloudservices. Deze cloudservices omvatten Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services en Azure Logic Apps. Door een gateway te gebruiken kunnen organisaties databases en andere gegevensbronnen in hun on-premises netwerken houden en die on-premises gegevens toch veilig gebruiken in Power BI-rapporten en -dashboards.

Hoe de gateway werkt

Overzicht van de gateway

Zie Architectuur van on-premises gegevensgateway voor meer informatie over de werking van de gateway.

Soorten gateways

Er zijn drie verschillende typen gateways, elk voor een ander scenario:

  • On-premises gegevensgateway: hiermee kunnen meerdere gebruikers verbinding maken met meerdere on-premises gegevensbronnen. Met één gateway-installatie kunt u een on-premises gegevensgateway gebruiken met alle ondersteunde services. Deze gateway is geschikt voor complexe scenario's waarin meerdere personen toegang hebben tot meerdere gegevensbronnen.

  • On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus): hiermee kan één gebruiker verbinding maken met bronnen en kan deze niet worden gedeeld met anderen. Een on-premises gegevensgateway (persoonlijke modus) kan alleen worden gebruikt met Power BI. Deze gateway is geschikt voor scenario's waarin u de enige bent die rapporten maakt en u geen gegevensbronnen met anderen hoeft te delen.

  • Gegevensgateway voor virtueel netwerk: hiermee kunnen meerdere gebruikers verbinding maken met meerdere gegevensbronnen die worden beveiligd door virtuele netwerken. Er is geen installatie vereist omdat het een door Microsoft beheerde service is. Deze gateway is geschikt voor complexe scenario's waarin meerdere personen toegang hebben tot meerdere gegevensbronnen.

Een gateway gebruiken

Er zijn vijf belangrijke stappen voor het gebruik van een gateway:

  1. Download en installeer de gateway op een lokale computer.
  2. Configureer de gateway op basis van uw firewall en andere netwerkvereisten.
  3. Voeg gatewaybeheerders toe die ook andere netwerkvereisten kunnen beheren en besturen.
  4. Gebruik de gateway om een on-premises gegevensbron te vernieuwen.
  5. Problemen met de gateway oplossen.

Volgende stappen

Hebt u nog vragen? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weet