Delen via


Monitoring

Operations

Add Dashboard

Verzoek om het dashboard op te slaan in de bewakingsweergave.

Add Folder

Verzoek om de map op te slaan in de bewakingsweergave.

Add ViewShortcut To MyWorkspace

Hiermee wordt een snelkoppeling toegevoegd aan de bewakingsweergave in mijn werkruimte

Add Widget to Dashboard

Hiermee voegt u een widget toe aan een bestaand dashboard

Delete Dashboard

Hiermee verwijdert u het dashboard op dashboard-id

Delete ViewShortcut From MyWorkspace

Hiermee verwijdert u een snelkoppeling naar de weergave uit mijn werkruimte

Delete Widget

Hiermee verwijdert u een widget uit het dashboard.

Get Dashboard Type

Hiermee wordt het dashboardtype opgehaald op dashboard-id.

Retrieve Dashboard

Hiermee haalt u de eigenschappen en configuratie van het dashboard op.

Retrieve Dashboards For Object

Hiermee worden dashboards opgehaald voor het object op basis van de host.

Retrieve Widget

Hiermee haalt u de eigenschappen en configuratie van de widget op.

Retrieve Widgets by Dashboard ID

Hiermee haalt u de eigenschappen en configuratie op van alle widgets die zijn gedefinieerd in een specifiek dashboard

Retrieve Widgets For Entity

Hiermee haalt u de widgets voor het dashboard en de entiteit op. OPMERKING: dit biedt alleen ondersteuning voor het ophalen van widgets voor een prestatiedashboard.

Update Dashboard Details

Updates de eigenschappen of configuraties van een dashboard en de widgets die beschikbaar zijn in een specifiek dashboard.

update Widget

de eigenschappen of configuratie van de widget Updates