Werkruimten en gegevenssets beheren in Power BI

Gevorderd
Data Analyst
Power BI

In dit leertraject leert u hoe u Power BI-rapporten publiceert naar de Power BI-service. U leert ook hoe u werkruimten maakt, gerelateerde items beheert en gegevensvernieuwingen voor up-to-date rapporten. Implementeer bovendien beveiliging op rijniveau om gebruikerstoegang tot relevante gegevens te beperken zonder dat er meerdere rapporten nodig zijn.

Dit leertraject kan u helpen bij de voorbereiding voor de certificering Microsoft Certified: Data Analyst Associate.

Vereisten

Geen

Modules in dit leertraject

Meer informatie over het navigeren in de Power BI-service, het maken en beheren van werkruimten en gerelateerde items, en het distribueren van rapporten naar gebruikers.

Met Microsoft Power BI kunt u één semantisch model gebruiken om veel rapporten te maken. Verminder uw administratieve overhead nog meer met geplande semantische modelvernieuwingen en het oplossen van connectiviteitsfouten.

Microsoft Power BI-dashboards verschillen van Power BI-rapporten. Met dashboards kunnen rapportgebruikers een enkel artefact maken met gerichte gegevens die specifiek aan hun persoonlijke voorkeur zijn aangepast. Dashboards kunnen bestaan uit vastgemaakte visuals die afkomstig zijn uit verschillende rapporten. Wanneer een Power BI-rapport gegevens uit één semantisch model gebruikt, kan een Power BI-dashboard visuals uit verschillende semantische modellen bevatten.

U kunt met beveiliging op rijniveau (RLS) één rapport of een set van rapporten maken die op gegevens voor een specifieke gebruiker zijn gericht. In deze module leert u hoe u RLS implementeert met behulp van een statische of dynamische methode en hoe Microsoft Power BI het testen van RLS in Power BI Desktop en Power BI-service vereenvoudigt.