Werkruimten en gegevenssets beheren in Power BI

Gevorderd
Gegevensanalist
Power BI

Nadat u uw Power BI-gegevenssets en -rapporten hebt gemaakt, is het tijd om deze te implementeren, zodat gebruikers kunnen profiteren van uw harde werk. In dit leertraject leert u hoe u werkruimten maakt in de Power BI-service. U implementeert uw Power BI-artefacten hier en deelt deze met uw gebruikers. U leert ook hoe u Power BI-rapporten verbindt met on-premises gegevensbronnen. Uw gebruikers stellen het op prijs om de actueelste gegevens in uw rapporten te kunnen bekijken, daarom configureert u automatische vernieuwing voor uw Power BI-gegevenssets. Met beveiliging op rijniveau kunt u één rapport maken, maar kunt u gebruikers beperken tot de gegevens die alleen van toepassing zijn op hen. Hiermee worden gegevens aan gebruikers toegewezen zonder dat u meerdere rapporten hoeft te maken.

Dit leertraject kan u helpen bij de voorbereiding voor de certificering Microsoft Certified: Data Analyst Associate.

Vereisten

Geen

Modules in dit leertraject

In deze module wordt uitgelegd hoe u rapporten en gegevenssets kunt delen met uw gebruikers en hoe u een implementatiestrategie ontwerpt die zinvol is voor u en uw organisatie. Verder leert u over gegevensherkomst in Microsoft Power BI.

Met Microsoft Power BI kunt u meerdere rapporten maken op basis van één gegevensset. Dit betekent dat wanneer u de gegevensset wijzigt, alle rapporten worden bijgewerkt met die wijziging. Daarnaast kunt u gegevens één keer opschonen en voorbereiden in plaats van dit herhaaldelijk voor elk rapport te doen.

U kunt met beveiliging op rijniveau (RLS) één rapport of een set van rapporten maken die op gegevens voor een specifieke gebruiker zijn gericht. In deze module leert u hoe u beveiliging op rijniveau kunt implementeren met behulp van een statische of dynamische methode en hoe u met Microsoft Power BI eenvoudiger de beveiliging op rijniveau (RLS) kunt testen in Power BI Desktop en de Power BI-service.