Dokumentacja usługi Microsoft Defender dla Chmury Apps

Microsoft Defender dla Chmury Apps to broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB), który działa w wielu chmurach. Zapewnia ona bogatą widoczność, kontrolę nad podróżami danych i zaawansowaną analizę w celu identyfikowania i zwalczania cyberataków we wszystkich usługach w chmurze.