Windows 8.1

System Windows 8.1 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Enterprise, Enterprise N, N, Pro with Media Center, Professional, Professional N, SL

Ważna

Przypomnienie dotyczące systemu Windows 8.1 — zakończenie pomocy technicznej w dniu 10 stycznia 2023 r. Po tej dacie produkt ten nie będzie już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami, poprawek błędów, pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online. Jeśli urządzenia nie spełniają wymagań technicznych dotyczących uruchamiania na nich nowszej wersji systemu Windows, firma Microsoft zaleca zastąpienie urządzenia takim, który obsługuje system Windows 11. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Daty pomocy technicznej są wyświetlane w pacyficznej strefie czasowej (PT) — Redmond, WA, USA.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Windows 8.1 2013-11-13T00:00:00.000-08:00 2018-01-09T22:59:59.999-08:00 2023-01-10T22:59:59.999-08:00

Edycje

  • Enterprise
  • Enterprise N
  • N
  • Pro with Media Center
  • Professional
  • Professional N
  • SL