Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Windows

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Windows — ogólne

Jakie są zasady cyklu życia produktów z rodziny Windows?

Produkty z rodziny Windows są objęte zarówno nowoczesnymi, jak i stałymi zasadami cyklu życia. Wyszukaj cykl życia produktu dla określonego produktu Windows i odpowiadające mu zasady cyklu życia oraz daty zakończenia pomocy technicznej.

Jaka jest różnica między aktualizacją jakości systemu Windows a aktualizacją funkcji systemu Windows?

Aktualizacja dotycząca jakości systemu Windows to przyrostowa comiesięczna aktualizacja systemu Windows, która zawiera poprawki błędów i rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa i zawiera poprawki wielu funkcji.

Aktualizacja funkcji systemu Windows to coroczna aktualizacja zawierająca nowe funkcje. Aktualizacja funkcji zawiera również wszystkie poprzednie aktualizacje jakości, stosownie do przypadku.

Przejdź tutaj, aby znaleźć więcej informacji na temat niniejszych postanowień.

Jakie są wymagania dotyczące obsługi i aktualizowania systemu Windows?

Aby otrzymywać comiesięczne aktualizacje dotyczące jakości, klienci muszą korzystać ze wspieranej wersji systemu Windows. Przejdź tutaj, aby uzyskać daty wsparcia.

Aktualizacje dotyczące jakości systemu Windows są zbiorcze, każda z nich jest tworzona na podstawie poprzedzających ją aktualizacji.

Gdzie mogę znaleźć listę funkcji systemu Windows, które zostały usunięte lub nie są już rozwijane?

W jaki sposób przeglądarki Internet Explorer i Microsoft Edge są obsługiwane w systemie Windows?

Program Internet Explorer jest składnikiem systemu operacyjnego (OS) Windows i jest zgodny z zasadami cyklu życia produktu, na którym jest zainstalowany.               Microsoft Edge stosuje się do nowoczesnych zasad. Przejdź tutaj, aby wyświetlić tabelę pokazującą, która wersja programu Internet Explorer jest obsługiwana dla każdego systemu operacyjnego Windows; przejdź tutaj, aby uzyskać listę systemów operacyjnych pomocy technicznej dla programu Microsoft Edge.

Jeśli uzyskałem system Windows przy zakupie nowego urządzenia, kto zapewnia pomoc techniczną?

Jeśli użytkownik posiada ważną licencję systemu operacyjnego Windows, podlega pomocy technicznej firmy Microsoft, zgodnie z Zasadami cyklu życia firmy Microsoft oraz warunkami pomocy technicznej, które obowiązują w momencie zakupu. Jeśli system operacyjny Windows dla komputerów stacjonarnych został nabyty za pośrednictwem programu licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft lub od producenta oryginalnego sprzętu (OEM), oprócz płatnej pomocy technicznej, firma Microsoft oferuje dostęp do wielu treści pomocy technicznej online. Jeśli system operacyjny Windows dla komputerów stacjonarnych został nabyty za pośrednictwem pakietu OEM, możesz również skontaktować się z dostawcą OEM, aby uzyskać więcej informacji na temat oferty pomocy technicznej dla systemów operacyjnych Windows świadczonych przez danego dostawcę OEM.

Czy mogę używać wcześniejszych wersji systemu Windows na urządzeniu z nowszą wersją?

Aby używać wcześniejszych wersji systemu Windows na urządzeniach z aktualnie nowszą wersją, klienci mogą uzyskać licencję na prawa do zmiany na starszą wersję. Te prawa do zmiany na starszą wersję produktu będą się różnić w zależności od tego, czy oprogramowanie zostało nabyte w ramach licencjonowania zbiorowego, producenta oryginalnego sprzętu (OEM) czy produktu w pełnym pakiecie (FPP). Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, zapoznaj się z krótkim opisem licencjonowania praw do zmiany na starszą wersję produktu. Wcześniejsze wersje systemu Windows mają ograniczone wsparcie dla korzystania z nowych procesorów i chipsetów producentów takich jak Intel, AMD, NVidia i Qualcomm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu życia firmy Microsoft. Urządzenie może nie być w stanie uruchamiać wcześniejszych wersji systemu Windows, jeśli sprzęt urządzenia jest niezgodny, brakuje bieżących sterowników lub w inny sposób nie spełnia wymagań pomocy technicznej producenta oryginalnego sprzętu („OEM”).

Czy po zakończeniu cyklu życia systemu operacyjnego Windows lub gdy nie jest on już obsługiwany, oznacza to, że nowe programy nie będą działać w tym systemie operacyjnym?

Gdy wsparcie dla systemu operacyjnego firmy Microsoft dobiegnie końca, klienci nie będą już otrzymywać pomocy technicznej, aktualizacji oprogramowania ani poprawek zabezpieczeń. System operacyjny może nadal współpracować z programami i sprzętem po zaprzestaniu jego sprzedaży lub wsparcia. Zwiększa się jednak możliwość, że na starszym systemie operacyjnym nowe programy i sprzęt nie będą działać. Dzieje się tak często, ponieważ producenci nowego sprzętu i oprogramowania podejmują decyzje dotyczące projektowania produktów, które wykorzystują rozszerzone funkcjonalności i cechy nowszych systemów operacyjnych. Producenci ci mogą zdecydować, że zaprzestanie wsparcia swoich produktów dla starszych systemów operacyjnych jest właściwe.

Windows 11

Jaka jest oś czasu wsparcia dla wersji (aktualizacji funkcji) systemu Windows 11?

Nowe wersje programu Windows 11 będą wydane raz w roku i będą otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości, które zawierają aktualizacje zabezpieczeń i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami. Klienci powinni zawsze instalować najnowszą wersję, zanim wsparcie dla bieżącej wersji dobiegnie końca, aby zachować wsparcie oferowane przez firmę Microsoft.

Wersja Oś czasu obsługi (jedna wersja na rok)
System Windows 11 dla firm
Windows 11 Enterprise multi-session
System Windows 11 dla edukacji
System Windows 11 IoT dla firm
36 miesięcy od daty premiery
System Windows 11 Pro
System Windows 11 Pro dla edukacji
System Windows 11 Pro dla stacji roboczych
System Windows 11 dla domu 1
Windows 11 SE
24 miesiące od daty premiery

1Wersja Home Edition nie obsługuje odroczenia aktualizacji funkcji i dlatego zazwyczaj otrzymuje nową wersję systemu Windows 11 przed wskazaną datą zakończenia wsparcia.

Jakie są wymagania systemowe dla Windows 11?

Istnieją minimalne wymagania systemowe instalacji pakietu Windows 11. Na urządzeniach, które nie spełniają tych wymagań, instalacja systemu Windows 11 może być niemożliwa. Przejdź tutaj, aby uzyskać informacje na temat wymagań systemu Windows 11. Pamiętaj, że aby dokonać uaktualnienia za pośrednictwem usługi Windows Update, urządzenia muszą posiadać system Windows 10 w wersji 2004 lub nowszej.

Jak mogę się upewnić, że moja aplikacja jest kompatybilna z systemem Windows 11?

Aby uzyskać pomoc dotyczącą migracji, klienci korporacyjni mogą korzystać z usługi App Assure (część rozwiązania FastTrack) – programu zgodności aplikacji, który pomaga rozwiązać problemy z aplikacjami podczas przechodzenia na najnowsze wersje produktów firmy Microsoft. Dowiedz się więcej o tym programie i o tym, jakie produkty są w nim dostępne na stronie aka.ms/AppAssure.

Windows 10

Jaka jest oś czasu wsparcia wersji (aktualizacja funkcji) systemu Windows 10?

Dawniej nowe wersje systemu Windows 10 (zwane również aktualizacjami funkcji) były wydawane dwa razy w roku za pośrednictwem kanału półrocznego. Począwszy od system Windows 10 w wersji 21H2 (aktualizacja systemu Windows 10 z listopada 2021 r.), aktualizacje funkcji będą wydane corocznie w drugiej połowie roku za pośrednictwem kanału dostępności ogólnej. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Klienci powinni zawsze instalować najnowszą wersję, zanim wsparcie dla bieżącej wersji dobiegnie końca, aby zachować wsparcie oferowane przez firmę Microsoft.

6 września 2018 r. zmieniliśmy nasz harmonogram serwisowania dla klientów, którzy potrzebują więcej czasu na testowanie i wdrażanie aktualizacji funkcji systemu Windows 10. Wspierane wersje będą serwisowane za pośrednictwem comiesięcznych aktualizacji jakości.

Wersja Oś czasu wsparcia dla produktów wydanych w pierwszej połowie roku (H1) Oś czasu wsparcia dla produktów wydanych w drugiej połowie roku (H2) 3
System Windows10 dla firm
Windows 10 Enterprise multi-session
Windows 10 Education
Windows 10 IoT Enterprise
18 miesięcy od daty premiery 30 miesięcy od daty premiery
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro dla Stacji roboczych
System Windows 10 dla domu 2
18 miesięcy od daty premiery 18 miesięcy od daty premiery

2Wersja Home Edition nie obsługuje odroczenia aktualizacji funkcji i dlatego zazwyczaj otrzymuje nową wersję systemu Windows 10 przed wskazaną datą zakończenia jego wsparcia.

              3System Windows przeszedł na coroczny cykl wydawniczy począwszy od Windows 10 w wersji 21H2 (aktualizacja systemu Windows 10 z listopada 2021 r.).

Jakie są moje opcje instalacji aktualizacji systemu Windows 10?

Zdecydowanie zaleca się, aby klienci instalowali najnowsze aktualizacje funkcji, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami zabezpieczeń, a także nadal otrzymywać przyszłe aktualizacje funkcji, co będzie mieć mniejszy wpływ na procesy i infrastrukturę IT.

Aby zmniejszyć obciążenie przepustowości sieci, firma Microsoft zaprojektowała dwa różne typy aktualizacji: pełna i ekspresowa3.

W razie potrzeby klienci mogą odroczyć aktualizacje funkcji za pośrednictwem opcji Ustawienia > Windows Update > Opcje zaawansowane lub za pośrednictwem zasad zarządzania urządzeniami organizacji.

Na urządzeniach, które nie odraczają instalacji aktualizacji funkcji, kolejna półroczna wersja kanału lub kanału dostępności ogólnej systemu Windows 10 może zostać automatycznie zaoferowana i zainstalowana przed datą zakończenia wsparcia. Odroczenie aktualizacji nie jest dostępne w żadnej z wersji systemu Windows 104. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kanałów wydania, zobacz artykuł System Windows jako usługa (WaaS) oraz stronę informacji o wersji systemu Windows 10.

Nie wszystkie funkcje z aktualizacji funkcji będą dostępne na wszystkich urządzeniach. Analogicznie, urządzenie może nie być w stanie odbierać aktualizacji, jeśli sprzęt urządzenia jest niezgodny, brakuje bieżących sterowników, brakuje przestrzeni na dysku lub w inny sposób nie spełnia wymagań pomocy technicznej producenta oryginalnego sprzętu („OEM”). Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, zapoznaj się z wymaganiami systemowymi systemu Windows 10 oraz wymaganiami systemu Windows dotyczącymi procesora.

Dostępność aktualizacji może się różnić w zależności od kraju, regionu, łączności sieciowej, operatora sieci komórkowej (np. dla urządzeń obsługujących sieć komórkową) lub możliwości sprzętowych (w tym np. wolnego miejsca na dysku).

3Od 9 kwietnia 2019 r. aktualizacje Delta nie są już dostępne. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź tutaj.

4System Windows 10 Home nie obsługuje odroczenia aktualizacji funkcji i dlatego zazwyczaj otrzymuje nową wersję systemu Windows 10 przed wskazaną datą zakończenia jego wsparcia.

Co się stało z datą zakończenia podstawowej pomocy technicznej dla systemu Windows 10 na stronie Wyszukiwanie produktów cyklu życia?

W modelu System Windows jako usługa (WaaS) koncepcja wsparcia podstawowego nie ma zastosowania do kanałów półrocznych, ponieważ każdy kanał półroczny będzie wspierany (będzie otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości) przez ograniczony czas. Klienci muszą przejść do wspieranej wersji (aktualizacji funkcji), aby nadal otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości z poprawkami zabezpieczeń i niezwiązanymi z zabezpieczeniami.

Jakie są wymagania dotyczące obsługi i aktualizowania długoterminowego kanału obsługi systemu Windows 10 (LTSC)?

Kanał obsługi długoterminowej (LTSC) jest przeznaczony do użytku tylko dla wyspecjalizowanych urządzeń, takich jak te, które kontrolują sprzęt medyczny lub bankomaty.

Aby otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości, klienci muszą korzystać ze wspieranej wersji systemu Windows 10. Przejdź tutaj, aby uzyskać daty wsparcia.

Zobacz artykuł Omówienie systemu Windows jako usługi (WaaS), a także stronę informacji o wersji systemu, aby uzyskać więcej informacji na temat kanałów wydania systemu Windows 10.

Windows 8.1

Jakie są zasady cyklu życia systemu Windows 8.1?

Wsparcie podstawowe dla systemu Windows 8.1 przestanie obowiązywać z dniem 9 stycznia 2018 r., a wsparcie dodatkowe z dniem 10 stycznia 2023 r. Dzięki ogólnej dostępności systemu Windows 8.1 klienci w systemie Windows 8 mają dwa lata, do 12 stycznia 2016 r., na przejście do systemu Windows 8.1, aby zachować wsparcie techniczne. Więcej szczegółów dotyczących zakończenia rozszerzonej pomocy technicznej systemu Windows 8.1 można znaleźć tutaj.

Serwer z systemem Windows

Jakie są wymagania dotyczące obsługi i aktualizowania systemu Windows Server?

Aby otrzymywać comiesięczne aktualizacje jakości, klienci muszą posiadać wspieraną wersję systemu Windows Server. Przejdź tutaj, aby uzyskać daty wsparcia.

Aktualizacje są zbiorcze, każda z nich jest tworzona na podstawie poprzedzających ją aktualizacji.

Jakie są zasady cyklu życia usług Windows Server Update Services (WSUS)?

Wcześniej autonomiczny produkt — Windows Server Update Services (WSUS) — stał się składnikiem systemu operacyjnego Windows Server, począwszy od systemu Windows Server 2012. Składnik jest zdefiniowany jako zestaw plików lub funkcji dołączonych do produktu firmy Microsoft, niezależnie od tego, czy jest dostarczany z produktem, dołączony do dodatku Service Pack lub aktualizacji produktu, czy później udostępniony jako plik do pobrania w sieci Web dla produktu. Jako składnik WSUS jest zgodny z zasadami cyklu życia produktu, na którym jest zainstalowany — Windows Server (produkt nadrzędny).

Windows Embedded

Jakie są zasady cyklu życia dla produktów Windows Embedded/IoT?

System Windows Embedded 8.1 podlega tej samej polityce cyklu życia co system Windows Embedded 8 ze wsparciem technicznym kończącym się 11 lipca 2023 r. Klienci mają 24 miesiące na przejście do systemu Windows Embedded 8.1, aby zachować wsparcie. Dotyczy to systemu Windows Embedded 8 Industry Enterprise i Industry Pro.

Jaka jest różnica w fazie rozszerzonej pomocy technicznej dla produktów Windows Embedded w porównaniu ze zwykłymi produktami Windows?

Rodzaj wsparcia udzielanego w fazie rozszerzonego wsparcia technicznego jest spójny we wszystkich produktach. Krytyczne aktualizacje zabezpieczeń są udostępniane produktom aż do opublikowanej daty zakończenia rozszerzonego wsparcia technicznego. Dzięki temu firmy mogą mieć pewność, że są pod ochroną przed atakami naruszającymi bezpieczeństwo. Podobnie jak w przypadku produktów Windows, produkty osadzone również otrzymują aktualizacje za pośrednictwem usługi Microsoft Update. W przypadku produktów Windows Embedded nie są wydawane regularne aktualizacje do kanałów wydań DPC (Device Partner Center), Windows Embedded Developer Update (WEDU) i Microsoft OEM Online (MOO).

Zasady Windows Silicon

Jakie są zasady systemu Windows dotyczące wsparcia urządzeń opartych na krzemie?

Produkty Windows będą wspierane ze względów bezpieczeństwa, niezawodności i zgodności z najnowszymi urządzeniami opartymi na krzemie dostępnymi w momencie wydania. Obejmuje to poprzednie generacje urządzeń opartych na krzemie, które są nadal wspierane przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM).

Jakie są zasady cyklu życia systemu Windows dla procesorów szóstej generacji firmy Intel (znanej również jako Skylake) wydanych pod koniec 2015 r.?

              Urządzenia z systemem Windows 7 oraz 8.1 Obsługiwane urządzenia Skylake otrzymają odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows do końca trwania pomocy technicznej. Systemy te powinny zostać uaktualnione do systemu Windows 10, aby dalej otrzymywać wsparcie techniczne po zakończeniu okresu. Wyszukaj tutaj, aby zobaczyć daty zakończenia pomocy technicznej produktu.

              Windows Embedded 7, 8 i 8.1 Urządzenia Skylake z systemem Windows Embedded 7, 8 i 8.1 będą obsługiwane zgodnie z zasadami wsparcia cyklu życia dla tych produktów. W tym okresie systemy te powinny zostać uaktualnione do systemu Windows 10, aby dalej otrzymywać pomoc techniczną po zakończeniu okresu. Nie ma listy obsługiwanych urządzeń dla systemu Windows Embedded.

              Windows Server. Platforma Windows Server jest obsługiwana na certyfikowanym lub logowanym sprzęcie wymienionym w katalogu Windows Server Catalog. Obecnie można przeglądać katalog i znaleźć sprzęt, który spełnia lub przekracza minimalne wymagania sprzętowe serwera i został pomyślnie certyfikowany dla systemów Windows Server. W przypadku systemu Windows Server zasada zakłada pięć lat podstawowej pomocy technicznej, po której następuje pięć lat rozszerzonej pomocy technicznej. Ten cykl życia ma wpływ na ramy czasowe, dla których nowe urządzenia i systemy mogą być certyfikowane. Zezwalamy na przesyłanie nowych systemów do certyfikacji do momentu przejścia systemu operacyjnego na rozszerzone wsparcie.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Aby określić, jaką generację procesora posiadasz, odwiedź witrynę firmy Intel z numerami procesorów. Aby sprawdzić, czy procesor obsługuje system Windows 10, odwiedź stronę Specyfikacja produktu firmy Intel. Tutaj znajdziesz więcej informacji o najnowszych wymaganiach dotyczących procesora dla wszystkich produktów systemu Windows. Aby znaleźć datę zakończenia pomocy technicznej dla produktów systemu Windows, przeszukaj witrynę cyklu życia produktu.

Windows RT

Czym są zasady cyklu życia systemu Windows RT?

Firma Microsoft udostępni aktualizacje oprogramowania, w tym aktualizacje zabezpieczeń, dla systemu Windows RT. Przejdź tutaj, aby uzyskać oś czasu wsparcia.

Jakie są zasady cyklu życia dla pakietu Microsoft Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wersji pakietu Office dostępnej w systemie Windows RT?

Pakiet Microsoft Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów ma takie same zasady cyklu życia jak system Windows RT.

Jak długo firma Microsoft będzie świadczyć pomoc techniczną dla sprzętu z systemem Windows RT?

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Gwarancje sprzętowe. Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach dotyczących sprzętu.

Dziennik zmian

Wersje z października 2020 r.
ZAKTUALIZOWANO sekcję systemu Windows 8.1.

Wersje z czerwca 2021 r.
DODANO sekcję dla systemu Windows 11.

Wersje z października 2021 r.
ZAKTUALIZOWANO sekcję systemu Windows 11.

Wersje z listopada 2021 r.
ZAKTUALIZOWANO sekcję systemu Windows 10.