Dokumentacja usługi Azure Active Directory Identity Governance

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) Identity Governance pozwala chronić i monitorować dostęp do krytycznych zasobów oraz dokonywać ich inspekcji, zapewniając jednocześnie produktywność pracowników.

Informacje o nadzorze nad tożsamościami

Omówienie

video

Przyznawanie użytkownikom uprawnień do ról uprzywilejowanych

Omówienie

Upewnianie się, że użytkownicy widzą zastrzeżenia

Przewodnik z instrukcjami