Dokumentacja języka AI platformy Azure

Dowiedz się, jak zintegrować sztuczną inteligencję z aplikacjami, które mogą wyodrębniać informacje, klasyfikować tekst, rozumieć język konwersacji, odpowiadać na pytania i nie tylko.

Wyodrębnianie informacji

Wyodrębnij informacje z tekstu bez struktury za pomocą Language Understanding naturalnych (NLU). Na przykład zidentyfikuj kluczowe frazy lub dane osobowe , podsumowywanie tekstu, rozpoznawanie i kategoryzowanie nazwanych jednostek lub dostosowywanie modelu wyodrębniania jednostek na podstawie zestawu domen.

Odpowiadanie na pytania

Podaj odpowiedzi na pytania zadawane w tekstach nieustrukturyzowanych przy użyciu naszych wstępnie utworzonych możliwości lub dostosuj pary pytań i odpowiedzi specyficzne dla domeny dla danych, które podajesz.