Dokumentacja usługi App Service

Usługa Azure App Service umożliwia tworzenie i hostowanie aplikacji internetowych, zapleczy aplikacji mobilnych oraz interfejsów API RESTful w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Oferuje automatyczne skalowanie i wysoką dostępność, obsługuje systemy Windows i Linux, a także umożliwia używanie wdrożeń zautomatyzowanych z usług GitHub i Azure DevOps oraz dowolnych repozytoriów Git. Dowiedz się, jak używać usługi Azure App Service, korzystając z przewodników Szybki start, samouczków i przykładów.