Dokumentacja usługi Azure Chaos Studio

Azure Chaos Studio to usługa platformy Azure, która ułatwia mierzenie, zrozumienie i tworzenie odporności aplikacji i usługi na rzeczywiste zdarzenia, takie jak awaria regionu lub awaria aplikacji powodująca użycie procesora CPU na maszynie wirtualnej w 100%. Za pomocą programu Chaos Studio można uruchamiać eksperymenty inżynieryjne chaosu, które iniekują błędy względem usługi, a następnie monitorować, jak usługa reaguje na zakłócenia. Eksperymenty chaosu ułatwiają weryfikowanie wyborów architektury i zwiększanie niezawodności usługi. Eksperymenty chaosu można uruchamiać ad hoc do uruchamiania ręcznych próbek BCDR i Dni gry lub jako część potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w celu programowego przepływu kodu bramy.