Dokumentacja usługi Azure Stack Edge

Używaj urządzeń Azure Stack Edge do udostępniania dowolnym lokalizacjom brzegowym funkcji platformy Azure, takich jak obliczanie, magazyn, sieć oraz przyspieszone sprzętowo uczenie maszynowe.

Zarządzanie

Przewodnik z instrukcjami