Przewodnik dotyczący uczenia maszynowego w usłudze Databricks

Ten artykuł zawiera omówienie usługi Databricks Machine Learning, w tym wskazówki dotyczące uzyskiwania dostępu do interfejsu użytkownika usługi Machine Learning usługi Databricks oraz linki do samouczków i przewodników użytkownika dotyczących typowych zadań i scenariuszy uczenia maszynowego.

Usługa Databricks Machine Learning to zintegrowane kompleksowe środowisko uczenia maszynowego obejmujące usługi zarządzane do śledzenia eksperymentów, trenowania modeli, opracowywania funkcji i zarządzania nimi oraz obsługi funkcji i modeli. Na diagramie przedstawiono sposób mapowania możliwości usługi Azure Databricks na kroki procesu tworzenia i wdrażania modelu.

Diagram uczenia maszynowego

Omówienie usługi Databricks Machine Learning

Usługa Databricks Machine Learning umożliwia:

Masz również dostęp do wszystkich możliwości obszaru roboczego usługi Azure Databricks, takich jak notesy, klastry, zadania, dane, tabele delty, zabezpieczenia i kontrolki administratora itd. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik inżynierii nauki o & danych usługi Databricks.

W przypadku aplikacji uczenia maszynowego usługa Databricks zaleca używanie klastra z uruchomionym środowiskiem Databricks Runtime na potrzeby uczenia maszynowego.

Rozpoczynanie korzystania z usługi Databricks Machine Learning

Aby rozpocząć pracę, zobacz:

Aby dowiedzieć się więcej o kluczowych funkcjach usługi Databricks Machine Learning, zobacz:

Aby uzyskać zalecany przepływ pracy metodyki MLOps w usłudze Databricks Machine Learning, zobacz:

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z usługi Databricks Machine Learning, aby zapoznać się z typowymi krokami tworzenia i wdrażania modelu uczenia maszynowego, zobacz: