Informacje o wersji usługi Azure Databricks

Informacje o wersji usługi Databricks są zorganizowane przez pojazd wydania:

Dowiedz się więcej na temat rodzajów wersji zapoznawczych i sposobu ich obsługi przez usługę Databricks.