inline_outer funkcja generatora wartości tabeli

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Eksploduje tablicę struktur w tabeli z OUTER semantykami.

Składnia

inline_outer(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie ARRAY < STRUCT > .

Zwraca

Zestaw wierszy składający się z innych wyrażeń na liście select i pól struktur.

Jeśli expr parametr ma wartość NULL, lub tablica jest pusta z pojedynczym wierszem z wartościami null dla atrybutów.

W tekście można umieścić tylko na liście wyboru lub w WIDOKU LATERAL. Podczas umieszczania funkcji na liście select nie musi istnieć żadna inna funkcja generatora na tej samej liście wyboru.

Kolumny utworzone przez inline_outer są domyślnie nazywane "col1", "col2" itp., ale mogą być aliasowane przy użyciu krotki aliasu, takiej jak AS (myCol1, myCol2).

Przykłady

> SELECT inline_outer(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b')));
 1  a
 2  b