Dokumentacja usługi Azure Database Migration Service

Usługa Azure Database Migration Service umożliwia bezproblemową migrację z wielu źródeł baz danych do platform danych platformy Azure przy minimalnych przestojach. Za pomocą narzędzia Data Migration Assistant usługa generuje raporty z ocenami, które zawierają zalecenia prowadzące użytkownika przez zmiany wymagane przed migracją. Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia procesu migracji, usługa Azure Database Migration Service wykona wszystkie wymagane kroki.