Dokumentacja usługi Azure Lab Services

Dowiedz się, jak używać usług Azure Lab Services do szybkiego konfigurowania programowania, testowania, hackathonu lub laboratorium dla twojego zespołu lub uczniów w chmurze.