Dokumentacja usługi Load Balancer

Dowiedz się, jak efektywnie dystrybuować ruch i zwiększyć skalowalność aplikacji za pomocą usługi Azure Load Balancer. Zapoznaj się z przewodnikami Szybki start, samouczkami i przewodnikami z instrukcjami dotyczącymi wdrażania modułów równoważenia obciążenia na maszynach wirtualnych, zasobach w chmurze i sieciach obejmujących wiele lokalizacji.