Dokumentacja wyszukiwania poznawczego na platformie Azure

Przeszukuj prywatną, niejednorodną zawartość w chmurze, korzystając z opcji wzbogacania przy użyciu sztucznej inteligencji dla zawartości bez struktury lub niemożliwej do przeszukiwania w nieprzetworzonej postaci.