Dokumentacja usługi Azure AI Search

Pobieranie informacji na dużą skalę dla zawartości wektorowej i tekstowej w tradycyjnych lub generujących scenariuszach wyszukiwania.