Seria Lsv2

Dotyczy: ✔️ Maszyny wirtualne z systemem Linux Maszyny ✔️ wirtualne z systemem Windows — jednolite zestawy skalowania ✔️

Seria Lsv2 oferuje wysoką przepływność, małe opóźnienia, bezpośrednio zamapowane lokalnego magazynu NVMe działającego na procesorZE AMD EPYCTM 7551 ze wszystkimi rdzeniami zwiększającymi 2,55 GHz i maksymalnym impulsem 3,0GHz. Maszyny wirtualne serii Lsv2 mają rozmiary od 8 do 80 procesorów wirtualnych w jednoczesnej konfiguracji wielowątkowej. Istnieje 8 GiB pamięci na procesor wirtualny, a jeden 1,92 TB NVMe SSD M.2 urządzenia na 8 procesorów wirtualnych, z maksymalnie 19,2 TB (10x1,92 TB) dostępne w L80s v2.

Uwaga

Maszyny wirtualne serii Lsv2 są zoptymalizowane pod kątem używania dysku lokalnego na węźle dołączonym bezpośrednio do maszyny wirtualnej, a nie przy użyciu trwałych dysków danych. Umożliwia to zwiększenie przepływności/operacji we/wy na potrzeby obciążeń. Seria Lsv2 i Ls nie obsługuje tworzenia lokalnej pamięci podręcznej w celu zwiększenia osiągalnych operacji we/wy przez trwałe dyski danych.

Wysoka przepływność i liczba operacji we/wy na dysku lokalnym sprawia, że maszyny wirtualne serii Lsv2 idealnie nadają się do magazynów NoSQL, takich jak Apache Cassandra i MongoDB, które replikują dane na wielu maszynach wirtualnych w celu osiągnięcia trwałości w przypadku awarii pojedynczej maszyny wirtualnej.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Optymalizowanie wydajności maszyn wirtualnych serii Lsv2 dla systemu Windows lub Linux.

ACU: 150-175
Premium Storage: Obsługiwane
Premium Storage buforowanie: nieobsługiwane
Migracja na żywo: nieobsługiwana
Zachowanie pamięci Aktualizacje: nieobsługiwane
Obsługa generowania maszyn wirtualnych: generacja 1 i 2
Skalowanie: obsługiwane
Przyspieszona sieć: obsługiwana
Efemeryczne dyski systemu operacyjnego: obsługiwane
Wirtualizacja zagnieżdżona: nieobsługiwana

Rozmiar Procesor wirtualny Pamięć (GiB) Dysk tymczasowy1 (GiB) Dyski NVMe2 Przepływność dysku NVMe3 (liczba operacji we/wy odczytu/mb/s) Przepływność dysku danych bez buforowania (we/wy/mb/s)4 Maksymalna przepływność dysku danych bez buforowania (we/wy/mb/s)5 Maksymalna liczba dysków danych Maksymalna liczba kart sieciowych Oczekiwana przepustowość sieci (Mb/s)
Standard_L8s_v2 8 64 80 1x1,92 TB 400000/2000 8000/160 8000/1280 16 2 3200
Standard_L16s_v2 16 128 160 2x1,92 TB 800000/4000 16000/320 16000/1280 32 4 6400
Standard_L32s_v2 32 256 320 4x1,92 TB 1,5 mln/8000 32000/640 32000/1280 32 8 12800
Standard_L48s_v2 48 384 480 6x1,92 TB 2.2M/14000 48000/960 48000/2000 32 8 16000+
Standard_L64s_v2 64 512 640 8x1,92 TB 2.9M/16000 64000/1280 64000/2000 32 8 16000+
Standard_L80s_v26 80 640 800 10x1,92 TB 3.8M/20000 80000/1400 80000/2000 32 8 16000+

1 Maszyny wirtualne serii Lsv2 mają standardowy dysk zasobów tymczasowych oparty na protokole SCSI na potrzeby użycia plików stronicowania/wymiany systemu operacyjnego (D: w systemie Windows, /dev/sdb w systemie Linux). Ten dysk zapewnia 80 GiB pamięci masowej, 4000 operacji we/wy na sekundę i 80 MB/s szybkości transferu dla każdego 8 procesorów wirtualnych (np. Standard_L80s_v2 zapewnia 800 GiB przy 40 000 operacji we/wy na sekundę i 800 MB/s). Dzięki temu dyski NVMe mogą być w pełni dedykowane do użycia przez aplikację. Ten dysk jest efemeryczny, a wszystkie dane zostaną utracone po zatrzymaniu/cofnięciu przydziału.

2 Lokalne dyski NVMe są efemeryczne, dane zostaną utracone na tych dyskach, jeśli zatrzymasz/cofniesz przydział maszyny wirtualnej. Lokalne dyski NVMe nie są szyfrowane za pomocą szyfrowania usługi Azure Storage, nawet jeśli włączono szyfrowanie na hoście.

3 Technologia NVMe Direct funkcji Hyper-V zapewnia nieograniczony dostęp do lokalnych dysków NVMe mapowanych bezpiecznie na przestrzeń maszyny wirtualnej gościa. Osiągnięcie maksymalnej wydajności wymaga użycia najnowszej kompilacji WS2019 lub Ubuntu 18.04 lub 16.04 z Azure Marketplace. Wydajność zapisu różni się w zależności od rozmiaru operacji we/wy, obciążenia dysku i wykorzystania pojemności.

4 maszyny wirtualne serii Lsv2 nie zapewniają pamięci podręcznej hosta dla dysku danych, ponieważ nie korzystają z obciążeń Lsv2.

5 maszyn wirtualnych serii Lsv2 może zwiększać wydajność dysku przez maksymalnie 30 minut naraz.

6 maszyn wirtualnych z więcej niż 64 procesorami wirtualnymi wymaga jednego z następujących obsługiwanych systemów operacyjnych gościa:

 • Windows Server 2016 lub nowszy
 • Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy
 • SLES 12 SP5 lub nowszy
 • RHEL 6.10 z zainstalowanym pakietem LIS firmy Microsoft 4.3.1 (lub nowszym)
 • RHEL 7.9 lub nowszy
 • Oracle Linux z UEK4 lub nowszym
 • Debian 9 z jądrem backports, Debian 10 lub nowszym

Definicje tabel rozmiaru

 • Pojemność magazynu jest podawana w jednostkach GiB (1024^3 bajtów). Podczas porównywania dysków mierzonych w GB (1000^3 bajtów) z dyskami mierzonymi w GiB (1024^3 bajtów) należy pamiętać, że pojemność podawana w GiB może wydawać się mniejsza. Na przykład 1023 GiB = 1098,4 GB.
 • Przepływność dysku mierzona jest jako liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę i MB/s, gdzie 1 MB/s = 10^6 bajtów/s.
 • Jeśli chcesz uzyskać najlepszą wydajność maszyn wirtualnych, należy ograniczyć liczbę dysków danych do 2 dysków na procesor wirtualny.
 • Oczekiwana przepustowość sieci to maksymalna zagregowana przepustowość przydzielona na typ maszyny wirtualnej we wszystkich kartach sieciowych dla wszystkich miejsc docelowych. Górne limity nie są gwarantowane, ale mają stanowić wskazówkę do wybierania właściwego typu maszyny wirtualnej dla planowanej aplikacji. Rzeczywista wydajność sieci będzie zależeć od wielu czynników, takich jak przeciążenie sieci, obciążenie aplikacji oraz ustawienia sieci. Aby uzyskać informacje na temat optymalizowania przepływności sieci, zobacz Optimizing network throughput for Windows and Linux (Optymalizowanie przepływności sieci dla systemów Windows i Linux). Aby uzyskać oczekiwaną wydajność sieci w systemie Linux lub Windows, konieczne może być wybranie konkretnej wersji maszyny wirtualnej lub jej zoptymalizowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to reliably test for virtual machine throughput (Jak wiarygodnie przetestować przepływność maszyny wirtualnej).

Inne rozmiary i informacje

Kalkulator cen: Kalkulator cen

Więcej informacji na temat typów dysków: Typy dysków

Następne kroki

Dowiedz się więcej o tym, jak jednostki obliczeniowe platformy Azure (ACU) mogą pomóc w porównywaniu wydajności obliczeń w jednostkach SKU platformy Azure.