Co to jest usługa Azure Web Application Firewall?

Zapora aplikacji internetowej zapewnia centralną ochronę aplikacji internetowych przez typowymi atakami wykorzystującymi luki i lukami w zabezpieczeniach. Aplikacje internetowe są coraz bardziej ukierunkowane na złośliwe ataki wykorzystujące powszechnie znane luki w zabezpieczeniach. Wstrzyknięcie kodu SQL i wykonywanie skryptów między witrynami są jednymi z najczęstszych ataków.

Omówienie zapory aplikacji internetowej

Zapobieganie takim atakom w kodzie aplikacji jest trudne. Może wymagać rygorystycznej konserwacji, stosowania poprawek i monitorowania w wielu warstwach topologii aplikacji. Scentralizowana zapora aplikacji internetowej ułatwia zarządzanie zabezpieczeniami. Zapora aplikacji internetowej zapewnia również administratorom aplikacji lepszą ochronę przed zagrożeniami i włamaniami.

Rozwiązanie zapory aplikacji internetowej może szybciej reagować na zagrożenie bezpieczeństwa przez centralne stosowanie poprawek do znanej luki w zabezpieczeniach zamiast zabezpieczania poszczególnych aplikacji internetowych.

Obsługiwana usługa

Zapora aplikacji internetowej może być wdrażana przy użyciu usług Azure Application Gateway, Azure Front Door i Azure Content Delivery Network (CDN) firmy Microsoft. Zapora aplikacji internetowej w usłudze Azure CDN jest obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Zapora aplikacji internetowej ma funkcje dostosowane dla każdej konkretnej usługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zapory aplikacji internetowej dla każdej usługi, zobacz omówienie każdej usługi.

Następne kroki