Udostępnij za pośrednictwem


MicrosoftAccountDefaults Klasa

Definicja

Wartości domyślne uwierzytelniania konta Microsoft

public ref class MicrosoftAccountDefaults abstract sealed
public static class MicrosoftAccountDefaults
type MicrosoftAccountDefaults = class
Public Class MicrosoftAccountDefaults
Dziedziczenie
MicrosoftAccountDefaults

Pola

AuthenticationScheme

Domyślny schemat uwierzytelniania konta Microsoft. Wartość domyślna to Microsoft.

AuthorizationEndpoint

Domyślny punkt końcowy używany do uwierzytelniania konta Microsoft.

DisplayName

Domyślna nazwa wyświetlana uwierzytelniania konta Microsoft. Wartość domyślna to Microsoft.

TokenEndpoint

Punkt końcowy OAuth używany do wymiany tokenów dostępu.

UserInformationEndpoint

Punkt końcowy usługi Microsoft interfejs Graph API używany do zbierania dodatkowych informacji o użytkowniku.

Dotyczy