Udostępnij za pośrednictwem


DefaultConnectionContext.Abort Metoda

Definicja

Przeciążenia

Abort()
Abort(ConnectionAbortedException)

Przerywa połączenie bazowe.

Abort()

Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
public:
 virtual void Abort();
public virtual void Abort ();
abstract member Abort : unit -> unit
override this.Abort : unit -> unit
Public Overridable Sub Abort ()

Implementuje

Dotyczy

Abort(ConnectionAbortedException)

Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
Źródło:
DefaultConnectionContext.cs
Źródło:
DefaultConnectionContext.cs

Przerywa połączenie bazowe.

public:
 override void Abort(Microsoft::AspNetCore::Connections::ConnectionAbortedException ^ abortReason);
public override void Abort (Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException abortReason);
override this.Abort : Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException -> unit
Public Overrides Sub Abort (abortReason As ConnectionAbortedException)

Parametry

abortReason
ConnectionAbortedException

Opis ConnectionAbortedException przyczyny zakończenia połączenia.

Dotyczy