Udostępnij za pośrednictwem


HttpsRedirectionMiddleware Klasa

Definicja

Oprogramowanie pośredniczące, które przekierowuje żądania inne niż HTTPS do adresu URL HTTPS.

public ref class HttpsRedirectionMiddleware
public class HttpsRedirectionMiddleware
type HttpsRedirectionMiddleware = class
Public Class HttpsRedirectionMiddleware
Dziedziczenie
HttpsRedirectionMiddleware

Konstruktory

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory)

Inicjuje HttpsRedirectionMiddleware.

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory, IServerAddressesFeature)

Inicjuje HttpsRedirectionMiddleware.

Metody

Invoke(HttpContext)

Wywołuje metodę HttpsRedirectionMiddleware.

Dotyczy