Udostępnij za pośrednictwem


SerializableErrorWrapperProviderFactory.GetProvider Metoda

Definicja

Tworzy wystąpienie elementu , SerializableErrorWrapperProvider jeśli podany contextDeclaredType element to SerializableError.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::IWrapperProvider ^ GetProvider(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::WrapperProviderContext ^ context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider? GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
abstract member GetProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
override this.GetProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
Public Function GetProvider (context As WrapperProviderContext) As IWrapperProvider

Parametry

Zwraca

Wystąpienie elementu SerializableErrorWrapperProvider , jeśli podany contextDeclaredType element to SerializableError; w przeciwnym razie null.

Implementuje

Dotyczy