Udostępnij za pośrednictwem


ViewEngineResult Klasa

Definicja

Reprezentuje wynik elementu IViewEngine.

public ref class ViewEngineResult
public class ViewEngineResult
type ViewEngineResult = class
Public Class ViewEngineResult
Dziedziczenie
ViewEngineResult

Właściwości

SearchedLocations

Przeszukana lista lokalizacji.

Success

Czy wynik zakończył się pomyślnie

View

Element IView.

ViewName

Pobiera lub ustawia nazwę widoku.

Metody

EnsureSuccessful(IEnumerable<String>)

Upewnij się, że to ViewEngineResult powiodło się.

Found(String, IView)

Zwraca wynik po znalezieniu widoku.

NotFound(String, IEnumerable<String>)

Zwraca wynik reprezentujący, gdy widok nie zostanie znaleziony.

Dotyczy