Udostępnij za pośrednictwem


CSharpTagHelperAttributeValueVisitor Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CSharpTagHelperAttributeValueVisitor.

public:
 CSharpTagHelperAttributeValueVisitor(Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CSharpCodeWriter ^ writer, Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CodeGeneratorContext ^ context, System::String ^ attributeTypeName);
public CSharpTagHelperAttributeValueVisitor (Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter writer, Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext context, string attributeTypeName);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpTagHelperAttributeValueVisitor : Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter * Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext * string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpTagHelperAttributeValueVisitor
Public Sub New (writer As CSharpCodeWriter, context As CodeGeneratorContext, attributeTypeName As String)

Parametry

writer
CSharpCodeWriter

CSharpCodeWriter Używany do pisania kodu.

context
CodeGeneratorContext

CodeGeneratorContext Wystąpienie zawierające informacje o bieżącym procesie generowania kodu.

attributeTypeName
String

Pełna nazwa właściwości Type , dla której jest zapisywana CSharpTagHelperAttributeValueVisitor wartość.

Dotyczy