IRemoteServiceBroker Interfejs

Definicja

Opisuje zdalny brokera usług.

public interface class IRemoteServiceBroker
public interface IRemoteServiceBroker
type IRemoteServiceBroker = interface
Public Interface IRemoteServiceBroker
Pochodne

Metody

CancelServiceRequestAsync(Guid)

Zwalnia zasoby przydzieloną w wyniku wcześniejszego wywołania, RequestServiceChannelAsync(ServiceMoniker, ServiceActivationOptions, CancellationToken) gdy klient nie może lub nie zakończy połączenia z żądaną usługą.

HandshakeAsync(ServiceBrokerClientMetadata, CancellationToken)

Wprowadza klient do serwera w celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwościach klienta.

RequestServiceChannelAsync(ServiceMoniker, ServiceActivationOptions, CancellationToken)

Pobiera potok do usługi.

Zdarzenia

AvailabilityChanged

Występuje, gdy usługa została wcześniej zbadana, ponieważ ostatnie AvailabilityChanged zdarzenie mogło zmienić dostępność.

Dotyczy