IDataObject Interfejs

Definicja

Umożliwia transfer i powiadamianie o zmianach danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDataObject.

public interface class IDataObject
public interface class IDataObject
__interface IDataObject
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0000010E-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IDataObject
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("0000010E-0000-0000-C000-000000000046")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IDataObject = interface
Public Interface IDataObject
Pochodne
Atrybuty

Metody

DAdvise(FORMATETC[], UInt32, IAdviseSink, UInt32)
DUnadvise(UInt32)
EnumDAdvise(IEnumSTATDATA)
EnumFormatEtc(UInt32, IEnumFORMATETC)
GetCanonicalFormatEtc(FORMATETC[], FORMATETC[])
GetData(FORMATETC[], STGMEDIUM[])
GetDataHere(FORMATETC[], STGMEDIUM[])
QueryGetData(FORMATETC[])
SetData(FORMATETC[], STGMEDIUM[], Int32)

Dotyczy