Udostępnij za pośrednictwem


ViewTemplate.EmptyViewTemplate Pole

Definicja

public: static initonly Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGenerators::Mvc::View::ViewTemplate ^ EmptyViewTemplate;
public static readonly Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGenerators.Mvc.View.ViewTemplate EmptyViewTemplate;
 staticval mutable EmptyViewTemplate : Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGenerators.Mvc.View.ViewTemplate
Public Shared ReadOnly EmptyViewTemplate As ViewTemplate 

Wartość pola

Dotyczy