HybridDictionary Klasa

Definicja

Implementuje IDictionary przy użyciu ListDictionary funkcji , gdy kolekcja jest mała, a następnie przełącza się do Hashtable elementu, gdy kolekcja staje się duża.

public ref class HybridDictionary : System::Collections::IDictionary
public class HybridDictionary : System.Collections.IDictionary
[System.Serializable]
public class HybridDictionary : System.Collections.IDictionary
type HybridDictionary = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
[<System.Serializable>]
type HybridDictionary = class
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class HybridDictionary
Implements IDictionary
Dziedziczenie
HybridDictionary
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia kilka właściwości i metod .HybridDictionary

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Collections::Specialized;

void PrintKeysAndValues1( IDictionary^ myCol );
void PrintKeysAndValues2( IDictionary^ myCol );
void PrintKeysAndValues3( HybridDictionary^ myCol );
int main()
{
  
  // Creates and initializes a new HybridDictionary.
  HybridDictionary^ myCol = gcnew HybridDictionary;
  myCol->Add( "Braeburn Apples", "1.49" );
  myCol->Add( "Fuji Apples", "1.29" );
  myCol->Add( "Gala Apples", "1.49" );
  myCol->Add( "Golden Delicious Apples", "1.29" );
  myCol->Add( "Granny Smith Apples", "0.89" );
  myCol->Add( "Red Delicious Apples", "0.99" );
  myCol->Add( "Plantain Bananas", "1.49" );
  myCol->Add( "Yellow Bananas", "0.79" );
  myCol->Add( "Strawberries", "3.33" );
  myCol->Add( "Cranberries", "5.98" );
  myCol->Add( "Navel Oranges", "1.29" );
  myCol->Add( "Grapes", "1.99" );
  myCol->Add( "Honeydew Melon", "0.59" );
  myCol->Add( "Seedless Watermelon", "0.49" );
  myCol->Add( "Pineapple", "1.49" );
  myCol->Add( "Nectarine", "1.99" );
  myCol->Add( "Plums", "1.69" );
  myCol->Add( "Peaches", "1.99" );

  // Display the contents of the collection using for each. This is the preferred method.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using for each:" );
  PrintKeysAndValues1( myCol );

  // Display the contents of the collection using the enumerator.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:" );
  PrintKeysAndValues2( myCol );

  // Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:" );
  PrintKeysAndValues3( myCol );

  // Copies the HybridDictionary to an array with DictionaryEntry elements.
  array<DictionaryEntry>^myArr = gcnew array<DictionaryEntry>(myCol->Count);
  myCol->CopyTo( myArr, 0 );

  // Displays the values in the array.
  Console::WriteLine( "Displays the elements in the array:" );
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  for ( int i = 0; i < myArr->Length; i++ )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", myArr[ i ].Key, myArr[ i ].Value );
  Console::WriteLine();

  // Searches for a key.
  if ( myCol->Contains( "Kiwis" ) )
   Console::WriteLine( "The collection contains the key \"Kiwis\"." );
  else
   Console::WriteLine( "The collection does not contain the key \"Kiwis\"." );

  Console::WriteLine();

  // Deletes a key.
  myCol->Remove( "Plums" );
  Console::WriteLine( "The collection contains the following elements after removing \"Plums\":" );
  PrintKeysAndValues1( myCol );

  // Clears the entire collection.
  myCol->Clear();
  Console::WriteLine( "The collection contains the following elements after it is cleared:" );
  PrintKeysAndValues1( myCol );
}

// Uses the for each statement which hides the complexity of the enumerator.
// NOTE: The for each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
void PrintKeysAndValues1( IDictionary^ myCol ) {
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  for each ( DictionaryEntry^ de in myCol )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", de->Key, de->Value );
  Console::WriteLine();
}

// Uses the enumerator. 
void PrintKeysAndValues2( IDictionary^ myCol )
{
  IDictionaryEnumerator^ myEnumerator = myCol->GetEnumerator();
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  while ( myEnumerator->MoveNext() )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", myEnumerator->Key, myEnumerator->Value );

  Console::WriteLine();
}

// Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
void PrintKeysAndValues3( HybridDictionary^ myCol )
{
  array<String^>^myKeys = gcnew array<String^>(myCol->Count);
  myCol->Keys->CopyTo( myKeys, 0 );
  Console::WriteLine( "  INDEX KEY            VALUE" );
  for ( int i = 0; i < myCol->Count; i++ )
   Console::WriteLine( "  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys[ i ], myCol[ myKeys[ i ] ] );
  Console::WriteLine();
}

/*
This code produces output similar to the following:

Displays the elements using for each:
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Plums           1.69
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Plums           1.69
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
  INDEX KEY            VALUE
  0   Strawberries       3.33
  1   Yellow Bananas      0.79
  2   Cranberries        5.98
  3   Grapes          1.99
  4   Granny Smith Apples    0.89
  5   Seedless Watermelon    0.49
  6   Honeydew Melon      0.59
  7   Red Delicious Apples   0.99
  8   Navel Oranges       1.29
  9   Fuji Apples        1.29
  10  Plantain Bananas     1.49
  11  Gala Apples        1.49
  12  Pineapple         1.49
  13  Plums           1.69
  14  Braeburn Apples      1.49
  15  Peaches          1.99
  16  Golden Delicious Apples  1.29
  17  Nectarine         1.99

Displays the elements in the array:
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Plums           1.69
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

The collection does not contain the key "Kiwis".

The collection contains the following elements after removing "Plums":
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

The collection contains the following elements after it is cleared:
  KEY            VALUE

*/
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;

public class SamplesHybridDictionary {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a new HybridDictionary.
   HybridDictionary myCol = new HybridDictionary();
   myCol.Add( "Braeburn Apples", "1.49" );
   myCol.Add( "Fuji Apples", "1.29" );
   myCol.Add( "Gala Apples", "1.49" );
   myCol.Add( "Golden Delicious Apples", "1.29" );
   myCol.Add( "Granny Smith Apples", "0.89" );
   myCol.Add( "Red Delicious Apples", "0.99" );
   myCol.Add( "Plantain Bananas", "1.49" );
   myCol.Add( "Yellow Bananas", "0.79" );
   myCol.Add( "Strawberries", "3.33" );
   myCol.Add( "Cranberries", "5.98" );
   myCol.Add( "Navel Oranges", "1.29" );
   myCol.Add( "Grapes", "1.99" );
   myCol.Add( "Honeydew Melon", "0.59" );
   myCol.Add( "Seedless Watermelon", "0.49" );
   myCol.Add( "Pineapple", "1.49" );
   myCol.Add( "Nectarine", "1.99" );
   myCol.Add( "Plums", "1.69" );
   myCol.Add( "Peaches", "1.99" );

   // Display the contents of the collection using foreach. This is the preferred method.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using foreach:" );
   PrintKeysAndValues1( myCol );

   // Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:" );
   PrintKeysAndValues2( myCol );

   // Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:" );
   PrintKeysAndValues3( myCol );

   // Copies the HybridDictionary to an array with DictionaryEntry elements.
   DictionaryEntry[] myArr = new DictionaryEntry[myCol.Count];
   myCol.CopyTo( myArr, 0 );

   // Displays the values in the array.
   Console.WriteLine( "Displays the elements in the array:" );
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   for ( int i = 0; i < myArr.Length; i++ )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", myArr[i].Key, myArr[i].Value );
   Console.WriteLine();

   // Searches for a key.
   if ( myCol.Contains( "Kiwis" ) )
     Console.WriteLine( "The collection contains the key \"Kiwis\"." );
   else
     Console.WriteLine( "The collection does not contain the key \"Kiwis\"." );
   Console.WriteLine();

   // Deletes a key.
   myCol.Remove( "Plums" );
   Console.WriteLine( "The collection contains the following elements after removing \"Plums\":" );
   PrintKeysAndValues1( myCol );

   // Clears the entire collection.
   myCol.Clear();
   Console.WriteLine( "The collection contains the following elements after it is cleared:" );
   PrintKeysAndValues1( myCol );
  }

  // Uses the foreach statement which hides the complexity of the enumerator.
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues1( IDictionary myCol ) {
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   foreach ( DictionaryEntry de in myCol )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", de.Key, de.Value );
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the enumerator.
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues2( IDictionary myCol ) {
   IDictionaryEnumerator myEnumerator = myCol.GetEnumerator();
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   while ( myEnumerator.MoveNext() )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", myEnumerator.Key, myEnumerator.Value );
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
  public static void PrintKeysAndValues3( HybridDictionary myCol ) {
   String[] myKeys = new String[myCol.Count];
   myCol.Keys.CopyTo( myKeys, 0 );

   Console.WriteLine( "  INDEX KEY            VALUE" );
   for ( int i = 0; i < myCol.Count; i++ )
     Console.WriteLine( "  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys[i], myCol[myKeys[i]] );
   Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces output similar to the following:

Displays the elements using foreach:
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Plums           1.69
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Plums           1.69
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
  INDEX KEY            VALUE
  0   Strawberries       3.33
  1   Yellow Bananas      0.79
  2   Cranberries        5.98
  3   Grapes          1.99
  4   Granny Smith Apples    0.89
  5   Seedless Watermelon    0.49
  6   Honeydew Melon      0.59
  7   Red Delicious Apples   0.99
  8   Navel Oranges       1.29
  9   Fuji Apples        1.29
  10  Plantain Bananas     1.49
  11  Gala Apples        1.49
  12  Pineapple         1.49
  13  Plums           1.69
  14  Braeburn Apples      1.49
  15  Peaches          1.99
  16  Golden Delicious Apples  1.29
  17  Nectarine         1.99

Displays the elements in the array:
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Plums           1.69
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

The collection does not contain the key "Kiwis".

The collection contains the following elements after removing "Plums":
  KEY            VALUE
  Strawberries       3.33
  Yellow Bananas      0.79
  Cranberries        5.98
  Grapes          1.99
  Granny Smith Apples    0.89
  Seedless Watermelon    0.49
  Honeydew Melon      0.59
  Red Delicious Apples   0.99
  Navel Oranges       1.29
  Fuji Apples        1.29
  Plantain Bananas     1.49
  Gala Apples        1.49
  Pineapple         1.49
  Braeburn Apples      1.49
  Peaches          1.99
  Golden Delicious Apples  1.29
  Nectarine         1.99

The collection contains the following elements after it is cleared:
  KEY            VALUE

*/
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Specialized

Public Class SamplesHybridDictionary  

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a new HybridDictionary.
   Dim myCol As New HybridDictionary()
   myCol.Add("Braeburn Apples", "1.49")
   myCol.Add("Fuji Apples", "1.29")
   myCol.Add("Gala Apples", "1.49")
   myCol.Add("Golden Delicious Apples", "1.29")
   myCol.Add("Granny Smith Apples", "0.89")
   myCol.Add("Red Delicious Apples", "0.99")
   myCol.Add("Plantain Bananas", "1.49")
   myCol.Add("Yellow Bananas", "0.79")
   myCol.Add("Strawberries", "3.33")
   myCol.Add("Cranberries", "5.98")
   myCol.Add("Navel Oranges", "1.29")
   myCol.Add("Grapes", "1.99")
   myCol.Add("Honeydew Melon", "0.59")
   myCol.Add("Seedless Watermelon", "0.49")
   myCol.Add("Pineapple", "1.49")
   myCol.Add("Nectarine", "1.99")
   myCol.Add("Plums", "1.69")
   myCol.Add("Peaches", "1.99")

   ' Display the contents of the collection using For Each. This is the preferred method.
   Console.WriteLine("Displays the elements using For Each:")
   PrintKeysAndValues1(myCol)

   ' Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine("Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:")
   PrintKeysAndValues2(myCol)

   ' Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
   Console.WriteLine("Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:")
   PrintKeysAndValues3(myCol)

   ' Copies the HybridDictionary to an array with DictionaryEntry elements.
   Dim myArr(myCol.Count) As DictionaryEntry
   myCol.CopyTo(myArr, 0)

   ' Displays the values in the array.
   Console.WriteLine("Displays the elements in the array:")
   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myArr.Length - 1
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", myArr(i).Key, myArr(i).Value)
   Next i
   Console.WriteLine()

   ' Searches for a key.
   If myCol.Contains("Kiwis") Then
     Console.WriteLine("The collection contains the key ""Kiwis"".")
   Else
     Console.WriteLine("The collection does not contain the key ""Kiwis"".")
   End If
   Console.WriteLine()

   ' Deletes a key.
   myCol.Remove("Plums")
   Console.WriteLine("The collection contains the following elements after removing ""Plums"":")
   PrintKeysAndValues1(myCol)

   ' Clears the entire collection.
   myCol.Clear()
   Console.WriteLine("The collection contains the following elements after it is cleared:")
   PrintKeysAndValues1(myCol)

  End Sub

  ' Uses the For Each statement which hides the complexity of the enumerator.
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues1(myCol As IDictionary)

   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   Dim de As DictionaryEntry
   For Each de In myCol
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", de.Key, de.Value)
   Next de
   Console.WriteLine()

  End Sub


  ' Uses the enumerator. 
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues2(myCol As IDictionary)
   Dim myEnumerator As IDictionaryEnumerator = myCol.GetEnumerator()

   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   While myEnumerator.MoveNext()
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", myEnumerator.Key, myEnumerator.Value)
   End While
   Console.WriteLine()

  End Sub


  ' Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues3(myCol As HybridDictionary)
   Dim myKeys(myCol.Count) As [String]
   myCol.Keys.CopyTo(myKeys, 0)

   Console.WriteLine("  INDEX KEY            VALUE")
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myCol.Count - 1
     Console.WriteLine("  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys(i), myCol(myKeys(i)))
   Next i
   Console.WriteLine()

  End Sub

End Class


'This code produces output similar to the following:
'
'Displays the elements using For Each:
'  KEY            VALUE
'  Strawberries       3.33
'  Yellow Bananas      0.79
'  Cranberries        5.98
'  Grapes          1.99
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Seedless Watermelon    0.49
'  Honeydew Melon      0.59
'  Red Delicious Apples   0.99
'  Navel Oranges       1.29
'  Fuji Apples        1.29
'  Plantain Bananas     1.49
'  Gala Apples        1.49
'  Pineapple         1.49
'  Plums           1.69
'  Braeburn Apples      1.49
'  Peaches          1.99
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Nectarine         1.99
'
'Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
'  KEY            VALUE
'  Strawberries       3.33
'  Yellow Bananas      0.79
'  Cranberries        5.98
'  Grapes          1.99
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Seedless Watermelon    0.49
'  Honeydew Melon      0.59
'  Red Delicious Apples   0.99
'  Navel Oranges       1.29
'  Fuji Apples        1.29
'  Plantain Bananas     1.49
'  Gala Apples        1.49
'  Pineapple         1.49
'  Plums           1.69
'  Braeburn Apples      1.49
'  Peaches          1.99
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Nectarine         1.99
'
'Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
'  INDEX KEY            VALUE
'  0   Strawberries       3.33
'  1   Yellow Bananas      0.79
'  2   Cranberries        5.98
'  3   Grapes          1.99
'  4   Granny Smith Apples    0.89
'  5   Seedless Watermelon    0.49
'  6   Honeydew Melon      0.59
'  7   Red Delicious Apples   0.99
'  8   Navel Oranges       1.29
'  9   Fuji Apples        1.29
'  10  Plantain Bananas     1.49
'  11  Gala Apples        1.49
'  12  Pineapple         1.49
'  13  Plums           1.69
'  14  Braeburn Apples      1.49
'  15  Peaches          1.99
'  16  Golden Delicious Apples  1.29
'  17  Nectarine         1.99
'
'Displays the elements in the array:
'  KEY            VALUE
'  Strawberries       3.33
'  Yellow Bananas      0.79
'  Cranberries        5.98
'  Grapes          1.99
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Seedless Watermelon    0.49
'  Honeydew Melon      0.59
'  Red Delicious Apples   0.99
'  Navel Oranges       1.29
'  Fuji Apples        1.29
'  Plantain Bananas     1.49
'  Gala Apples        1.49
'  Pineapple         1.49
'  Plums           1.69
'  Braeburn Apples      1.49
'  Peaches          1.99
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Nectarine         1.99
'
'The collection does not contain the key "Kiwis".
'
'The collection contains the following elements after removing "Plums":
'  KEY            VALUE
'  Strawberries       3.33
'  Yellow Bananas      0.79
'  Cranberries        5.98
'  Grapes          1.99
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Seedless Watermelon    0.49
'  Honeydew Melon      0.59
'  Red Delicious Apples   0.99
'  Navel Oranges       1.29
'  Fuji Apples        1.29
'  Plantain Bananas     1.49
'  Gala Apples        1.49
'  Pineapple         1.49
'  Braeburn Apples      1.49
'  Peaches          1.99
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Nectarine         1.99
'
'The collection contains the following elements after it is cleared:
'  KEY            VALUE

Uwagi

Ta klasa jest zalecana w przypadkach, gdy liczba elementów w słowniku jest nieznana. Wykorzystuje ona lepszą wydajność ListDictionary kolekcji z małą kolekcją i oferuje elastyczność przełączania się do Hashtable obiektu, który obsługuje większe kolekcje lepiej niż ListDictionary.

Jeśli początkowy rozmiar kolekcji jest większy niż optymalny rozmiar kolekcji ListDictionary, kolekcja jest przechowywana w obiekcie , Hashtable aby uniknąć nakładu pracy kopiowania elementów z elementu ListDictionary do klasy Hashtable.

Konstruktor akceptuje parametr logiczny, który umożliwia użytkownikowi określenie, czy kolekcja ignoruje przypadek podczas porównywania ciągów. Jeśli kolekcja ma wielkość liter, używa implementacji Object.GetHashCode klucza i Object.Equals. Jeśli kolekcja jest bez uwzględniania wielkości liter, wykonuje proste porównanie bez uwzględniania wielkości liter, które przestrzega reguł wielkości liter tylko niezmiennej kultury. Domyślnie kolekcja jest wrażliwa na wielkość liter. Aby uzyskać więcej informacji na temat niezmiennej kultury, zobacz System.Globalization.CultureInfo.

Klucz nie może mieć wartości null, ale może to być wartość.

Instrukcja foreach języka C# (For Each w Visual Basic) zwraca obiekt typu elementów w kolekcji. Ponieważ każdy element HybridDictionary jest parą klucz/wartość, typ elementu nie jest typem klucza ani typem wartości. Zamiast tego typ elementu to DictionaryEntry. Na przykład:

for each (DictionaryEntry^ de in myHybridDictionary)
{
  //...
}
foreach (DictionaryEntry de in myHybridDictionary)
{
  //...
}
For Each de In myHybridDictionary
  '...
Next

Instrukcja foreach jest otoką wokół modułu wyliczającego, który umożliwia tylko odczytywanie, a nie zapisywanie w kolekcji.

Konstruktory

HybridDictionary()

Tworzy pustą wielkość liter.HybridDictionary

HybridDictionary(Boolean)

Tworzy wartość pustą HybridDictionary z określoną poufnością liter.

HybridDictionary(Int32)

Tworzy wielkość HybridDictionary liter z określonym rozmiarem początkowym.

HybridDictionary(Int32, Boolean)

Tworzy element HybridDictionary o określonym rozmiarze początkowym i poufności wielkości liter.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę par klucz/wartość zawartych w elemecie HybridDictionary.

IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy rozmiar HybridDictionary ma stały rozmiar.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja HybridDictionary jest przeznaczona tylko do odczytu.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy HybridDictionary element jest synchronizowany (bezpieczny wątek).

Item[Object]

Pobiera lub ustawia wartość skojarzona z określonym kluczem.

Keys

Pobiera element ICollection zawierający klucze w elemecie HybridDictionary.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do obiektu HybridDictionary.

Values

Pobiera element ICollection zawierający wartości w obiekcie HybridDictionary.

Metody

Add(Object, Object)

Dodaje wpis z określonym kluczem i wartością do elementu HybridDictionary.

Clear()

Usuwa wszystkie wpisy z elementu HybridDictionary.

Contains(Object)

Określa, czy element HybridDictionary zawiera określony klucz.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje HybridDictionary wpisy do wystąpienia jednowymiarowego Array w określonym indeksie.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

IDictionaryEnumerator Zwraca iterowanie HybridDictionaryprzez element .

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
Remove(Object)

Usuwa wpis z określonym kluczem z elementu HybridDictionary.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()

IEnumerator Zwraca iterowanie HybridDictionaryprzez element .

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy elementu IEnumerable na podstawie określonego typu.

AsParallel(IEnumerable)

Umożliwia równoległość zapytania.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje element IEnumerable na .IQueryable

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Publiczne statyczne (Shared w Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne wątkami. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.

Ta implementacja nie zapewnia zsynchronizowanej otoki (bezpiecznej wątku) dla klasy pochodnej HybridDictionary, ale klasy pochodne mogą tworzyć własne zsynchronizowane wersje HybridDictionary właściwości SyncRoot .

Wyliczanie w kolekcji nie jest wewnętrznie procedurą odporną na wielowątkowość. Nawet gdy kolekcja jest synchronizowana, inne wątki nadal mogą ją modyfikować. Powoduje to zgłaszanie wyjątku przez moduł wyliczający. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wątków podczas wyliczania, można zablokować kolekcję podczas całego procesu wyliczania albo rejestrować wyjątki wynikłe ze zmian wprowadzanych przez inne wątków.

Zobacz też