OracleTimeSpan.GreaterThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia klasy OracleTimeSpan , aby określić, czy pierwszy jest większy, czy równy drugiej.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator >=(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator >= (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member ( >= ) : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator >= (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

OracleBoolean

True Jeśli OracleBoolean pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugiemu wystąpieniu, w przeciwnym razie False. Jeśli jedno z wystąpień OracleTimeSpan ma wartość null, wartość Value parametru OracleBoolean to Null.

Uwagi

Równoważną metodą dla tego operatora jest OracleTimeSpan.GreaterThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan)

Dotyczy