Double.NegativeInfinity Pole

Definicja

Reprezentuje nieskończoność ujemną. To pole jest stałe.

public: double NegativeInfinity = -Infinity;
public const double NegativeInfinity = -Infinity;
val mutable NegativeInfinity : double
Public Const NegativeInfinity As Double  = -Infinity

Wartość pola

Value = -Infinity

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie elementu NegativeInfinity:

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Double::NegativeInfinity) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Double.NegativeInfinity).ToString());
// This will equal Infinity.
printfn $"10.0 minus NegativeInfinity equals {10.0 - Double.NegativeInfinity}."
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals " + (10 - Double.NegativeInfinity).ToString() + ".")

Uwagi

Wartość tej stałej jest wynikiem dzielenia liczby ujemnej o zero.

Ta stała jest zwracana, gdy wynik operacji jest mniejszy niż Double.MinValue.

Służy IsNegativeInfinity do określania, czy wartość ma wartość ujemną nieskończoność.

Dotyczy

Zobacz też