Application.ProductVersion Właściwość

Definicja

Pobiera wersję produktu skojarzoną z tą aplikacją.

public:
 static property System::String ^ ProductVersion { System::String ^ get(); };
public static string ProductVersion { get; }
static member ProductVersion : string
Public Shared ReadOnly Property ProductVersion As String

Wartość właściwości

Wersja produktu.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pobiera tę właściwość i wyświetla jej wartość w polu tekstowym. Przykład wymaga, aby textBox1 został umieszczony w formularzu.

private:
  void PrintProductVersion()
  {
   textBox1->Text = "The product version is: {0}",
     Application::ProductVersion;
  }
private void PrintProductVersion() {
  textBox1.Text = "The product version is: " +
    Application.ProductVersion;
 }
Private Sub PrintProductVersion()
  textBox1.Text = "The product version is: " & _
   Application.ProductVersion
End Sub

Uwagi

Zazwyczaj numer wersji jest wyświetlany jako numer główny. liczba pomocnicza. numer kompilacji. numer części prywatnej. Można ją jawnie ustawić, ustawiając wersję zestawu w manifeście zestawu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Manifest zestawu.

ProductVersion najpierw wygląda na to, czy zestaw zawierający główny plik wykonywalny ma AssemblyInformationalVersion na nim atrybut. Jeśli ten atrybut istnieje, jest używany zarówno dla parametrów , jak ProductVersion i CommonAppDataPath. Jeśli ten atrybut nie istnieje, obie właściwości używają wersji pliku wykonywalnego.

Dotyczy

Zobacz też