Odwołanie (LINQ to XML)

Ten artykuł zawiera linki do artykułów referencyjnych LINQ to XML.

Aby uzyskać dokumentację referencyjną dla klas LINQ to XML, zobacz System.Xml.Linq.

Aby uzyskać dokumentację referencyjną metod rozszerzeń, które ułatwiają weryfikowanie drzew XML względem pliku XSD, zobacz System.Xml.Schema.Extensions.

Aby uzyskać dokumentację referencyjną metod rozszerzeń, które umożliwiają ocenę zapytań XPath w drzewie XML, zobacz System.Xml.XPath.Extensions.

Zobacz też