Dokumentacja usługi Power BI

Usługa Power BI ulepsza wgląd w informacje i zwiększa wartość danych. W dokumentacji usługi Power BI zawarto specjalistyczne informacje i rozwiązania spełniające wszelkie potrzeby, niezależnie od sposobu używania usługi Power BI.

Narzędzia pokrewne

Serwer raportów usługi Power BI

Zapoznaj się z serwerem raportów usługi Power BI — lokalnym serwerem raportów powiązanym z portalem internetowym, w którym można wyświetlać raporty, raporty podzielone na strony i wskaźniki KPI oraz zarządzać nimi.

Interfejsy API REST usługi Power BI

Interfejsy API REST usługi Power BI udostępniają punkty końcowe usługi na potrzeby osadzania, administrowania i zasobów użytkowników.

Inne produkty platformy Microsoft Power Platform

Power Apps

Szybko twórz aplikacje niskokodowe, które modernizują procesy i rozwiązują trudne wyzwania biznesowe w organizacji.

Power Automate

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami, aby synchronizować pliki, otrzymywać powiadomienia i nie tylko.

Power Pages

Projektuj i hostuj bezpieczne, nowoczesne i niskokodowe witryny internetowe oraz administruj nimi.

Power Virtual Agents

Twórz zaawansowane boty przy użyciu bezkodowego interfejsu graficznego z przewodnikiem bez potrzeby sięgania po pomoc analityków danych ani deweloperów.