Porady: konwertowanie obiektu do innego typu w Visual Basic

Zmienna jest Object konwertowana na inny typ danych przy użyciu słowa kluczowego konwersji, takiego jak funkcja CType.

Przykład

Poniższy przykład konwertuje zmienną Object na zmienne i IntegerString.

Public Sub objectConversion(ByVal anObject As Object) 
  Dim anInteger As Integer 
  Dim aString As String 
  anInteger = CType(anObject, Integer) 
  aString = CType(anObject, String) 
End Sub 

Jeśli wiesz, że zawartość Object zmiennej ma określony typ danych, lepiej przekonwertować zmienną na ten typ danych. Jeśli nadal używasz zmiennejObject, nawiąższ pole wyboru i rozpakujesz (dla typu wartości) lub opóźnione powiązanie (dla typu odwołania). Wszystkie te operacje zajmują dodatkowy czas wykonywania i spowalniają wydajność.

Kompilowanie kodu

Ten przykład wymaga:

 • Odwołanie do System przestrzeni nazw.

Zobacz też