Dokumentacja architektury entra firmy Microsoft

Dowiedz się, jak bezpiecznie zarządzać dostępem do usług i zasobów przy użyciu identyfikatora Entra firmy Microsoft.

Odwołania operacyjne

Przewodnik z instrukcjami

Operacje zabezpieczeń

Przewodnik z instrukcjami