Dokumentacja usług Microsoft Entra Domain Services

Dowiedz się, jak za pomocą usług Microsoft Entra Domain Services zapewnić uwierzytelnianie Kerberos lub NTLM aplikacjom lub dołączyć maszyny wirtualne platformy Azure do domeny zarządzanej.