Informacje o wersji zapoznawczej usługi Microsoft Fabric

Microsoft Fabric to usługa online w wersji wstępnej, która jest obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej i może zostać znacząco zmodyfikowana przed jej wydaniem. Wersje zapoznawcze produktów i funkcji usługi online nie są kompletne, ale są udostępniane w wersji zapoznawczej, aby klienci mogli uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinię.

W tym artykule opisano stan wersji zapoznawczej usługi Microsoft Fabric i podano zastrzeżenia dotyczące wersji zapoznawczej.

Warunki używania

Korzystanie z środowisk i funkcji usługi Microsoft Fabric w wersji zapoznawczej podlega warunkom i warunkom korzystania z usług online w wersji zapoznawczej umów, w ramach których uzyskano usługi i dodatkowe postanowienia dotyczące wersji zapoznawczej.

Wersja zapoznawcze są udostępniane w stanie „takim, jaki jest”, „ze wszystkimi usterkami” i „w miarę dostępności” i nie są objęte umowami SLA ani ograniczoną gwarancją. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia zmieniać Wersje Zapoznawcze i zaprzestać ich udostępniania. Możemy również zrezygnować z wydania wersji zapoznawczej w obszarze "Ogólna dostępność".

Wersje zapoznawcze mogą podlegać ograniczeniom lub różnym zobowiązaniom w zakresie zabezpieczeń, zgodności i prywatności, zgodnie z opisem w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft, Centrum zaufania Firmy Microsoft, warunkach produktu, dodatku ochrony danych produktów i usług firmy Microsoft ("DPA") oraz wszelkich dodatkowych powiadomień udostępnianych w wersji zapoznawczej.

Funkcjonalność

W wersji zapoznawczej usługa Microsoft Fabric może mieć ograniczoną lub ograniczoną funkcjonalność.

Dostępność

W wersji zapoznawczej usługa Microsoft Fabric może nie być dostępna we wszystkich obszarach geograficznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostępność regionu sieci szkieletowej

Możliwość obsługi

Żądania pomocy technicznej publicznej wersji zapoznawczej usługi Microsoft Fabric nie podlegają umowom SLA, a pomoc techniczna jest zapewniana jako pomoc techniczna w niektórych przypadkach.