Aplikacja stacjonarna Internet Explorer 11 zakończyła obsługę niektórych systemów operacyjnych

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Program Internet Explorer (IE) 11 jest ostatnią główną wersją programu Internet Explorer. Począwszy od 15 czerwca 2022 r., aplikacja klasyczna Internet Explorer 11 nie będzie już obsługiwana w niektórych wersjach systemu Windows 10.*

Zachęcamy klientów do przejścia do programu Microsoft Edge, który zapewnia obsługę starszych i nowoczesnych witryn i aplikacji. W przypadku organizacji zależnych od starszych witryn i aplikacji opartych na przeglądarce Internet Explorer witryny należy skonfigurować do otwierania w przeglądarce Microsoft Edge przy użyciu trybu Internet Explorer (IE).

Tryb Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge zapewnia zgodność z poprzednimi wersjami i będzie obsługiwany przynajmniej do 2029 roku. Ponadto firma Microsoft przekaże powiadomienie na rok przed wycofaniem trybu IE. Przejdź tutaj, aby uzyskać listę systemów operacyjnych obsługiwanych przez program Microsoft Edge.

Więcej informacji można znaleźć w następujących zasobach:

* Udaj się tutaj, aby uzyskać listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla przeglądarki Internet Explorer, w tym wersje, których dotyczy to ogłoszenie.