Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Internet Explorer i Microsoft Edge

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Jakie są zasady cyklu życia programu Microsoft Edge?

Microsoft Edge stosuje się do nowoczesnych zasad. Przejdź tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad cyklu życia przeglądarki Microsoft Edge.

Wsparcie dla starszej wersji aplikacji stacjonarnej Microsoft Edge dobiegło końca w dniu 9 marca 2021 r. Starsza wersja aplikacji Microsoft Edge nie będzie już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń po tym terminie. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat cyklu życia, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi obsługi według kanałów oraz listą obsługiwanych systemów operacyjnych.

Firma Microsoft zaleca używanie nowej wersji przeglądarki Microsoft Edge jako przeglądarki domyślnej. Przejdź tutaj, aby pobrać.

Jakie są zasady cyklu życia programu Internet Explorer?

Program Internet Explorer jest składnikiem systemu operacyjnego (OS) Windows i jest zgodny z zasadami cyklu życia produktu, na którym jest zainstalowany.

Należy pamiętać, że aplikacja stacjonarna Internet Explorer (IE) 11 zakończyła wsparcie dla niektórych systemów operacyjnych z dniem 15 czerwca 2022 r. Zachęcamy klientów do przejścia na przeglądarkę Microsoft Edge w trybie IE. Tryb IE zapewnia zgodność z poprzednimi wersjami i będzie wspierany przynajmniej do 2029 roku. Ponadto firma Microsoft przekaże powiadomienie na rok przed wycofaniem trybu IE. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Niektóre wersje przeglądarki Internet Explorer mogą otrzymywać wsparcie po dacie końcowej systemu operacyjnego Windows, gdy dostępne są dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU). Przejdź tutaj, aby uzyskać listę oferowanych ESU.

Aby uzyskać pomoc w migracji z przeglądarki IE 11 do aplikacji Edge, przejdź tutaj.

Aby uzyskać informacje na temat wsparcia dla usług Teams i Office 365/Microsoft 365 w programie IE11, przejdź tutaj.

Aby uzyskać informacje na temat wsparcia dla platformy Azure DevOps w programie IE11, przejdź tutaj.

Poniższe tabele przedstawiają wspierane wersje przeglądarki Internet Explorer dla każdego z systemów operacyjnych.

Systemy operacyjne Windows dla komputerów stacjonarnych

System operacyjny Wersja programu Internet Explorer Uwagi
ESU w systemie Windows 7 Program Internet Explorer 11
Windows 8.1 Update Program Internet Explorer 11
Półroczny kanał systemu Windows 10 Internet Explorer 11 Od 15 czerwca 2022 r. aplikacja
klasyczna IE11
nie
będzie już obsługiwana.*
Windows 10 IoT Internet Explorer 11 Od 15 czerwca 2022 r. aplikacja
klasyczna IE11
nie
będzie już obsługiwana.*
System Windows 10 2015 LTSB Program Internet Explorer 11
Windows 10 2016 LTSB Program Internet Explorer 11
Windows 10 2019 LTSC Program Internet Explorer 11
Windows 10 2021 LTSC Program Internet Explorer 11

*Aplikacja klasyczna Internet Explorer 11 (IE11) zostanie trwale wyłączona za pośrednictwem aktualizacji aplikacji Microsoft Edge dla niektórych wersji systemu Windows 10 14 lutego 2023 r. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Systemy operacyjne Windows Server

System operacyjny Wersja programu Internet Explorer Uwagi
Windows Server 2008 ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 IA64 (Itanium) ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 R2 ESU Program Internet Explorer 11
Windows Server 2008 R2 IA64 (Itanium) ESU Program Internet Explorer 11
System Windows Server 2012 Program Internet Explorer 11 Od 12 lutego 2020 r.
program IE10 nie jest już
obsługiwany.
Windows Server 2012 R2 Program Internet Explorer 11
System Windows Server 2016 Program Internet Explorer 11
Windows Server 2019 Program Internet Explorer 11
System Windows Server 2022 Program Internet Explorer 11

Systemy operacyjne Windows Embedded

System operacyjny Wersja programu Internet Explorer Uwagi
Windows Embedded Compact 2013 Program Internet Explorer 7
Windows Embedded Standard 7 Program Internet Explorer 11
System Windows Embedded POSReady 7 Program Internet Explorer 11
Windows Thin PC Program Internet Explorer 11 10 stycznia 2017 r.
aplikacja IE11 zastąpiła przeglądarkę IE8 na komputerach osobistych z systemem
Windows Thin PC.
Windows Embedded 8 Standard Program Internet Explorer 11 Od 12 lutego 2020 r.
program IE10 nie jest już
obsługiwany.
Aktualizacja branżowa systemu Windows 8.1 Program Internet Explorer 11

Czy program Internet Explorer 11 jest ostatnią wersją programu Internet Explorer?

Tak, program Internet Explorer 11 jest ostatnią główną wersją programu Internet Explorer. Z dniem 15 czerwca 2022 r. aplikacja klasyczna Internet Explorer 11 przestała być wspierana w ramach niektórych systemów operacyjnych.* Zachęcamy klientów do przejścia na przeglądarkę Microsoft Edge w trybie Internet Explorer (IE). Tryb IE zapewnia wbudowaną obsługę starszych przeglądarek dla witryn wymagających przeglądarki Internet Explorer. Dla obsługiwanych systemów operacyjnych program Internet Explorer 11 będzie nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i pomoc techniczną dla cyklu życia wersji systemu Windows, w której jest zainstalowany. Spójrz wyżej, aby uzyskać listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla przeglądarki Internet Explorer według wersji.

Ponadto niektóre aplikacje i usługi Microsoft zakończyły wsparcie dla przeglądarki IE11. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

*Wycofana, nieobsługiwana aplikacja klasyczna Internet Explorer 11 (IE11) zostanie trwale wyłączona w niektórych wersjach Windows 10 w ramach wersji aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows z lutego 2023 r. („B”) zaplanowanej na 14 lutego 2023 r. Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie trybu IE w przeglądarce Microsoft Edge i wyłączenie aplikacji IE11 przed tą datą, aby upewnić się, że Twoja organizacja nie doświadczy zakłóceń biznesowych. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Co zrobić, jeśli moja aplikacja biznesowa (LOB) zależy od wersji programu Internet Explorer, która osiągnęła koniec pomocy technicznej?

Firma Microsoft zobowiązuje się do wsparcia trybu Internet Explorer w programie Microsoft Edge przynajmniej do 2029 roku na obsługiwanych systemach operacyjnych. Co więcej, firma Microsoft przekaże powiadomienie na minimum rok przed zakończeniem okresu wsparcia dla trybu IE. Daty wsparcia systemu Windows są przedstawione na stronie Cyklu życia produktu. W celu otrzymywania aktualizacji zabezpieczeń systemu operacyjnego po dacie zakończenia wsparcia mogą być wymagane licencje na rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń (ESU), jeśli są dostępne.

Jakie są wskazówki firmy Microsoft, jeśli klienci uruchamiają aplikację zależną od określonych bibliotek DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer?

Firma Microsoft wyda aktualizacje zabezpieczeń tylko dla najnowszej wersji programu Internet Explorer dla każdego z systemów operacyjnych Windows. Klienci muszą zainstalować najnowszą wersję programu Internet Explorer, aby zaktualizować biblioteki DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer, otrzymywać aktualizacje i zachować obsługiwaną konfigurację.

Jeśli klient wyłączył funkcję programu Internet Explorer, ale ma oprogramowanie innych firm korzystające z bibliotek DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer, w jaki sposób można zaktualizować te biblioteki?

Jeśli klienci potrzebują aktualizacji bibliotek DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer, muszą zainstalować najnowszą wersję programu Internet Explorer (IE11). Po wykonaniu tej czynności będą nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń.