Windows Embedded 8

System Windows Embedded 8 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Pro

Daty pomocy technicznej są wyświetlane w pacyficznej strefie czasowej (PT) — Redmond, WA, USA.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Windows Embedded 8 2012-10-30T00:00:00.000-08:00 2016-01-12T22:59:59.999-08:00 2016-01-12T22:59:59.999-08:00

Uwaga

Aby zachować wsparcie, klienci muszą przeprowadzić migrację do systemu Windows Emdedded 8.1.

Edycje

  • Pro