Dokumentacja rozwiązania Windows Autopilot

Windows Autopilot to kolekcja technologii służących do konfigurowania i wstępnego konfigurowania nowych urządzeń, co pozwala przygotować je do wydajnego użycia.